Management of superficial fungal infections in our clinic. A retrospective stduy [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 54-60

Management of superficial fungal infections in our clinic. A retrospective stduy

Ersoy Hazneci, Nalan Bayram, Tuba Akı, Gürsoy Doğan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Dermatoloji Anabilim Dalı

Bacground and Design: Our purpose was to determine the economic and medical aspects of superficial fungal infection treatments, that given in our clinic. MATERIAL-METHOD: A total of 112 patients with clinically proven and treated patients, suffered from superficial
fungal infections were surveyed. Clinical types of the infection, microscopic examination results and the given treatments were analyzed. Evidence based updates were made and standard treatments determined for all clinical types of superficial fungal diseases. The treatments were compared with standard treatments. RESULTS: Eighty-five of 112 patients (75.8%) who had been diagnosed as superficial fungal disease were microscopically positive. The chosen managements were two topical antimycotic (%26.2), one topical antimycotic only (%24.2), systemic itraconazole (%23.5) and systemic terbinafine (%21.5). Mostly T.pedis (%52.3), T.unguium (%20.8), T.versicolor (%10.7) and T.inguinalis (%8.7) were seen respectively. CONCLUSION: We need to ensure that we are treating our patients with the best available agent for their disease.

Keywords: Superficial fungal infections, treatment


Yüzeyel Mantar Hastalıklarında Önerdiğimiz Tedavilerin Retrospektif Değerlendirmesi

Ersoy Hazneci, Nalan Bayram, Tuba Akı, Gürsoy Doğan
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

AMAÇ: Yüzeyel mantar hastalıklarının tedavisinde tercih edilen tedavileri ve tedavi maliyetlerini ortaya koymak; tedavilerin uygunluğunu, etkinliğini ve ekonomik yönlerini değerlendirmek amacıyla bu çalışma planlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Son bir yıl içinde polikliniğimizde muayene olarak yüzeyel mantar enfeksiyonu tanısı alan, 112 (73 erkek, 39 kadın) olgu değerlendirildi. Olguların klinikleri, tanıları, tanı metotları, tedavileri, iyileşme düzeyleri ve nüksleri incelendi. Yüzeyel mantar hastalıklarının tüm klinik formlarında tedavide ilk ve ikinci seçenek olan ilaçlar kanıta dayalı olarak belirlenerek önerilen tedavilerle karşılaştırıldı. Olgulara önerilen ilaçların Türkiye’de mevcut olan ucuz ve pahalı formları verilmesi halinde ortaya çıkacak farklar hesaplandı. BULGULAR: Çalışmaya alınan 112 olgudan 85 (% 75.8)’i nativ muayene ile mantar hifası görülerek tanı konulmuştur. Tedavide ikili topikal (%26.2), tekli topikal (%24.2), oral ıtrakonazol (%23.5) ve oral terbinafin (%21.5) sık önerilmiştir. En sık T.pedis (%52.3), T.unguium (%20.8), T.versicolor (%10.7) ve T.inguinalis (%8.7) tanımlanmıştır.SONUÇ: Yüzeyel mantar hastalığı tedavilerinde ilk seçenek tedavilerin tercih edilmesi, yüksek başarı ile birlikte tedavi maliyetlerini ve zarar/yarar oranlarının azalmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yüzeyel mantar hastalıkları, tedavi


Ersoy Hazneci, Nalan Bayram, Tuba Akı, Gürsoy Doğan. Management of superficial fungal infections in our clinic. A retrospective stduy. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 54-60

Corresponding Author: Ersoy Hazneci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar