Development of stria gravidarum in pregnant women and associated factors [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 95-100 | DOI: 10.4274/turkderm.92604  

Development of stria gravidarum in pregnant women and associated factors

Arzu Kılıç1, Seray Çakmak2, Cemal Atalay3, Evşen Atıcı2, Olcay Er2, Kadriye Yakut3, Ülker Gül4
1Balikesir University School Of Medicine, Department Of Dermatology, Balikesir
2Ankara Numune Education And Research Hospital, Dermatology Clinic
3Ankara Numune Education And Research Hospital, Gynecology Clinic
4Akdeniz University School Of Medicine, Department Of Dermatology

Background and Design: Stria gravidarum is a cosmetically disfiguring condition that is commonly seen in pregnancy. Various parameters such as age of mother, genetical factors like family history, skin colour, various hormonal changes seen in pregnancy, weight gain and physical features of newborn are accused in the development. The studies reported primarily include primigravidas. In this study, the presence of stria gravidarum and associated risk factors are aimed to be investigated.
Materials and methods:
All attenders' gestastional week, prepregnancy and delivery weights, height, family history of stria, smoking habits and/or alcohol use during pregnancy, any use of cream and/or oil for preventing stria, delivery way, newborn's gender, height, weight and head circumference were recorded. In both primigravidas and multigravidas, factors that could be associated with stria gravidarum were investigated by Spearman'scorrelation analysis and risk factors in the development of stria gravidarum by logistic regression analysis.
Results: Fifty of 128 pregnant women were primigravidas and 78 were multigravidas. In primigravidas, a correlation was detected between family history of stria, non-usage of cream and/or oil during pregnancy,head circumference of newborn and development of stria gravidarum while in multigravidas, a correlation is detected between prepregnancy weight, delivery weight, smoking during pregnancy, not using of any cream and/or oil during pregnancy, family history of stria, head circumference of newborn, weight of newborn and stria gravidarum development. Presence of family history of stria and not using of any cream and/or oil were found to be risk factors in development of stria gravidarum in all pregnant women by logistic regression analysis.
Conclusion:
Both genetical and physical factors are thought to play a role in development of stria gravidarum; however, further broad scale studies with larger samples including both primigravidas and multigravidas are needed to be carried out.

Keywords: Pregnancy, stria gravidarum, correlation


Gebelerde stria gravidarum oluşumu ve ilişkili faktörler

Arzu Kılıç1, Seray Çakmak2, Cemal Atalay3, Evşen Atıcı2, Olcay Er2, Kadriye Yakut3, Ülker Gül4
1Balıkesir Universitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Balıkesir
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği
3Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Antalya

Giriş ve Amaç: Stria gravidarum gebelikte sık gözlenen ve ciddi kozmetik rahatsızlığa neden olan bir değişikliktir. Oluşumunda anne yaşı, aile öyküsü, deri rengi gibi genetik faktörler, gebelikte gözlenen çeşitli hormonal değişiklikler, gebelik sırasındaki kilo artışı ve yenidoğanın fiziksel özellikleri gibi değişkenler suçlanmıştır. Literatürde mevcut çalışmalar çoğunlukla primigravidaları kapsamaktadır. Bu çalışmada hem primigravida hem multigravida olmak üzere gebelerde ayrı ayrı stria gravidarum oluşumu ve çeşitli risk faktörlerine göre stria gravidarum oluşumunun değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Tüm katılımcıların toplam gebelik süreleri, gebelik öncesi ve sonundaki kiloları, boyları, ailede stria öyküsü, gebelikte sigara ve/veya alkol kullanımı, gebelik süresince stria oluşumunu önleyici krem ve/veya yağ kullanımı olup olmadığı, doğum şekli, yenidoğanın cinsiyeti, boyu, kilosu ve baş çevresi kaydedildi. Gebeler primigravida ve multigravida olmalarına göre değerlendirilerek Spearman’ın korelasyon testi ile stria gravidarum oluşumu ile korele olabilecek faktörler ve lojistik regresyon analizi ile stria gravidarum oluşumundaki risk faktörleri açısından değerlendiridi.
Bulgular: 128 gebenin 50’si primigravida, 78’i multigravida idi. Primigravidalarda stria gravidarum oluşumu ile ailede stria öyküsü, gebelik süresince krem ve/veya yağ kullanımı, bebek baş çevresi ile; multigravidalarda ise stria gravidarum oluşumu ile gebenin doğum öncesi ağırlığı, gebenin doğum sırasındaki ağırlığı, gebelikte sigara içimi, gebelik süresince krem ve/veya yağ kullanımı, ailede stria öyküsü, bebek baş çevresi, bebek kilosu ile korelasyon saptandı. Yapılan lojistik regresyon analizinde tüm gebelerde ailede stria öyküsünün varlığı ve gebelikte stria önleyici krem ve/veya yağ kullanmamanın stria gravidarum oluşumu açısından risk faktörü oluşturduğu bulundu.

Sonuç: Stria gravidarum oluşumunda genetik ve fiziksel faktörlerinin rolünün olduğu düşünülmektedir ancak hem primigravida hem multigravidaları kapsayan daha fazla sayıda olgu içeren geniş ölçekli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, stria gravidarum, ilişki


Arzu Kılıç, Seray Çakmak, Cemal Atalay, Evşen Atıcı, Olcay Er, Kadriye Yakut, Ülker Gül. Development of stria gravidarum in pregnant women and associated factors. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(2): 95-100

Corresponding Author: Arzu Kılıç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar