Serum osteopontin levels in patients with psoriasis vulgaris and its relation with oxidative stress [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(2): 61-65 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.92845  

Serum osteopontin levels in patients with psoriasis vulgaris and its relation with oxidative stress

Cem Kılınç1, Selma Korkmaz2, Gülben Sayılan Özgün3, Sezin Fıçıcıoğlu3, Süleyman Pişkin4
1Private Çorlu Vatan Hospital, Clinic of Dermatology, Tekirdağ, Türkiye
2Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Isparta, Türkiye
3Trakya University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Edirne, Türkiye
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Background and Design: Oxidative stress is known to play a role in the etiopathogenesis of psoriasis. Recent data suggest that osteopontin (OPN) can also play a role in the pathogenesis of psoriasis. In the current study, OPN levels and oxidative stress were evaluated in patients with psoriasis.
Materials and Methods: The study included 61 patients with psoriasis and 62 healthy controls. The OPN levels, total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS), and oxidative stress index (OSI) were measured using serum. The disease severity was evaluated using the psoriasis area and severity index (PASI).
Results: No statistically significant differences in OPN, TAS, and OSI values were identified between the psoriasis and control groups. A negative correlation was found with the TAS. There was no statistically significant correlation between the PASI score and OPN, TAS, TOS, and OSI values.
Conclusion: We did not find a statistically significant correlation between OPN levels and oxidative stress in patients with psoriasis. We believe that larger and more detailed studies are needed to highlight the role of OPN and oxidative stress in the etiopathogenesis of psoriasis.

Keywords: Psoriasis, osteopontin, oxidative stress, etiology


Psoriazis vulgariste serum osteopontin düzeyi ve bunun oksidatif stres ile ilişkisi

Cem Kılınç1, Selma Korkmaz2, Gülben Sayılan Özgün3, Sezin Fıçıcıoğlu3, Süleyman Pişkin4
1Özel Çorlu Vatan Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Çorlu, Tekirdağ, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
4Trakya University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Edirne, Türkiye

Amaç: Psoriazis etiyopatogenezinde, oksidatif stresin rolü olduğu düşünülmektedir. Son zamanlarda, osteopontinin (OPN) psoriazis patogenezinde rol aldığını savunan çalışmalar yayınlanmaktadır. Bu çalışmada; psoriazis hastalarında, OPN ve oksidatif stres değerlendirilecektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 61 psoriazis vulgaris hastası ve 62 sağlıklı kontrol katıldı. OPN, total antioksidan seviye (TAS), total oksidan seviye (TOS) serum düzeyleri ve oksitadif stres indeksi (OSİ) ölçüldü. Hastalık şiddeti psoriazis alan şiddet indeksi (PAŞİ) kullanılarak değerlendiririldi.
Bulgular: Psoriazis vulgaris hastaları ile kontrol grubu arasında serum OPN, TAS, OSİ düzeyleriyle ilgili istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. TOS değerlerinde ise negatif ilişkili korelasyon bulundu. PAŞİ ile OPN, TAS, TOS, OSİ arasında anlamlı istatistiksel korelasyon tespit edilmedi.
Sonuç: Psoriazis hastalarında, OPN ile oksidatif stres korelasyon ilişkisi açısından anlamlı istatistiksel fark tespit etmedik. Psoriazis etiyopatogenezinde OPN ve oksidatif stres rollerinin daha iyi aydınlatılması için geniş ve kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Psoriazis, osteopontin, oksidatif stres, etiyoloji


Cem Kılınç, Selma Korkmaz, Gülben Sayılan Özgün, Sezin Fıçıcıoğlu, Süleyman Pişkin. Serum osteopontin levels in patients with psoriasis vulgaris and its relation with oxidative stress. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(2): 61-65

Corresponding Author: Selma Korkmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar