Granüloma annulare like eosinophilic cellulitis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 67-70

Granüloma annulare like eosinophilic cellulitis

Rebiay Apaydın1, Dilek Bayramgürler1, Cenk Zincirci1, Cengiz Erçin2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Eosinophilic cellulitis is a rare dermatosis characterized by edema and infiltrated erythematous plaques with associated pain, pruritus or burning involving the extremities or trunk. Occasionally multiple annular or circinate erythematous plaques with indurated borders may also be seen. Here we present a male patient having multiple, erythematous annular plaques located on his trunk and extremities and diagnosed as eosinophilic cellulitis according to both clinical and histopathologic features.

Keywords: Eosinophilic cellulitis, Wells’ syndrome


Granüloma Annülare Benzeri Eozinofilik Sellülit

Rebiay Apaydın1, Dilek Bayramgürler1, Cenk Zincirci1, Cengiz Erçin2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Eozinofilik sellülit ekstremitelerde veya gövdede, beraberinde ağrı, kaşıntı veya yanma hissi olan ödemli ve infiltre plaklarla karakterize nadir bir dermatozdur. Nadiren çok sayıda, kenarları infiltre, annüler veya sirsine, eritemli plaklar şeklinde de görülebilir. Burada gövde ve ekstremitelerinde, çok sayıda, eritemli, anüler plak lezyonları olan, klinik ve histopatolojik özellikleriyle eozinofilik sellülit tanısı konulan bir erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eozinofilik sellülit, Wells sendromu


Rebiay Apaydın, Dilek Bayramgürler, Cenk Zincirci, Cengiz Erçin. Granüloma annulare like eosinophilic cellulitis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 67-70

Corresponding Author: Rebiay Apaydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar