The effects of Ankaferd, a hemostatic agent, on wound healing [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(3): 218-221 | DOI: 10.4274/turkderm.94758  

The effects of Ankaferd, a hemostatic agent, on wound healing

Sevgi Özbaysar Sezgin1, Gülbahar Ceylan Saraç2, Emine Şamdancı3, Mustafa Şenol4
1Tatvan Goverment Hospita, Bitlis, Turkey
2Malatya Goverment Hospital, Malatya, Turkey
3Department Of Pathology, Inonu University Faculty Of Medicine, Malatya, Turkey
4Department Of Dermatology, Inonu University Faculty Of Medicine, Malatya Turkey

Background and Design: There have been a lot of topical and systemic agents to provide an ideal scar formation and to decrease the periods of wound healing process by affecting the factors of healing (inflammatory cells, thrombocytes, extracellular matrix etc.). In this study, we investigated the effects of Ankaferd on wound healing.
Materials and Methods: Wounds were created with 8 mm punch biopsy knots on the back of 32 rats which were separated into 4 groups of 9 rats. No treatment was done in group D which was the control group while group A received topical Ankaferd treatment twice a day; group B treated with silver sulfadiazine twice a day, and group C put on base cream, which did not include any active agent, twice a day. The rats were followed for 15 days macroscopically and examined histopathologically on days 0., 3., 7., and 15. by taking biopsy specimens.
Result: At the end of our study, it was detected that Ankaferd accelerated the healing process in comparison to control and base cream groups according to the macroscopic and histopathologic results. Additionally, similar to this situation, it was observed that the healing process in silver sulfadiazine group was faster than in control and base cream groups.
Conclusion: More experimental and clinical studies in larger populations are needed to prove and confirm its efficacy.

Keywords: Ankaferd, wound healing, hemostatic agent


Hemostatik ajan Ankaferd’in yara iyileşmesi üzerine etkileri

Sevgi Özbaysar Sezgin1, Gülbahar Ceylan Saraç2, Emine Şamdancı3, Mustafa Şenol4
1Tatvan Can Hastanesi, Bitlis, Türkiye
2Malatya Devlet Hastanesi, Malatya, Türkiye
3İnönü Üniversitesi Patoloji Anabilimdalı, Malatya, Türkiye
4İnönü Üniversitesi Dermatoloji Anabilimdalı, Malatya, Türkiye

Amaç: Yara iyileşmesinde, iyileşmede rol alan faktörleri (enflamatuvar hücreler, trombositler, mediyatörler, hücre dışı matriks vb.) etkileyerek, bu fazlara ait süreleri kısaltmak ve ideal skar oluşumunu sağlamak amacıyla pek çok topikal ve sistemik ajan kullanılmaktadır. Ankaferd, geleneksel olarak Türk tıbbında kullanılan beş bitkisel içeriğin çeşitli oranlarda karıştırılarak hazırlanan ve hemostatik ajan olarak kullanılan bir ekstraktır. Çalışmamızda Ankaferd’in yara iyileşmesi üzerine olan etkileri incelendi.
Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, her biri 9 denekten oluşan 4 gruba ayrılmış 32 ratın sırt bölgesinde 8 mm’lik punch biyopsi iğneleri ile yaralar açıldı. Kontrol grubu olan D grubunda tedavi uygulanmazken, A grubuna topikal olarak günde iki defa Ankaferd, B grubuna günde iki defa gümüş sülfadiazin ve C grubuna günde iki defa aktif madde içermeyen baz krem uygulandı. Denekler makroskobik olarak 15 gün boyunca takip edildi ve 0., 3., 7. ve 15. günlerde yine punch biyopsi iğneleri ile biyopsiler alınarak histopatolojik olarak incelendi
Bulgular: Çalışmamızın sonunda, Ankaferd’in kontrol ve baz krem kullanılan gruba kıyasla, makroskobik ve histopatolojik bulgulara bakılarak, iyileşme sürecini hızlandırdığı tespit edildi. Ancak gümüş sülfadiazin uygulanan grupta da benzer şekilde makroskobik ve histopatolojik olarak iyileşmenin, kontrol grubu ve baz krem kullanılan gruba kıyasla hızlı olduğu görüldü.
Sonuç: Etkinliğinin tam olarak ortaya konulabilmesi için, daha geniş popülasyonlar üzerinde yapılacak deneysel ve klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Ankaferd, yara iyileşmesi, hemostatik ajan


Sevgi Özbaysar Sezgin, Gülbahar Ceylan Saraç, Emine Şamdancı, Mustafa Şenol. The effects of Ankaferd, a hemostatic agent, on wound healing. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(3): 218-221

Corresponding Author: Gülbahar Ceylan Saraç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar