Bacillary angiomatosis in an HIV seronegative patient [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 71-74

Bacillary angiomatosis in an HIV seronegative patient

İlker Aydoğan1, Ali Haydar Parlak1, Murat Alper2, K. Aylin Aksoy2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Bacillary angiomatosis is a rare infectious disease usually occuring in immunodeficient patients with a history of contact with cats. It is characterized by cutaneous angiomatous lesions and systemic involvement may occur. There are only a few case reports about bacillary angiomatosis in immunocompetent individuals. We report a 23-year-old immunocompetent man without history of contact with cats, whose diagnose was
based on the demonstration of bacilli in histopathological sections stained with the reticulin silver dye.

Keywords: Bacillary angiomatosis, epithelioid angiomatosis, immunocompetent, HIV seronegative


HIV Seronegatif Bir Olguda Gelişen Basiller Anjiomatozis

İlker Aydoğan1, Ali Haydar Parlak1, Murat Alper2, K. Aylin Aksoy2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

Basiller anjiomatozis, genellikle kedilerle temas öyküsü olan immün yetmezlikli kişilerde gelişen, nadir görülen bir infeksiyon hastalığıdır. Anjiomatöz deri lezyonları ile karakterize bu tabloda sistemik tutulum bulunabilir. Hastalığın immünolojik yönden sağlam kişilerde görüldüğüne dair az sayıda bildiri mevcuttur. Bu makalede immün yetmezliği ve kedilerle temas öyküsü bulunmayan, histopatolojik kesitlerde retikülin gümüş boyamasıyla basiller gösterilerek basiller anjiomatozis tanısı alan 23 yaşındaki bir erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Basiller anjiomatozis, epiteloid anjiomatozis, sağlıklı erişkin, HIV seronegatif


İlker Aydoğan, Ali Haydar Parlak, Murat Alper, K. Aylin Aksoy. Bacillary angiomatosis in an HIV seronegative patient. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2004; 38(1): 71-74

Corresponding Author: Ali Haydar Parlak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar