Phototherapy in Pediatric Dermatology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 143-148 | DOI: 10.4274/turkderm.45.s25  

Phototherapy in Pediatric Dermatology

Gürol Açıkgöz, Ercan Çalışkan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Different types of phototherapy devices with various wavelengths are used in the treatment of dermatologic diseases for several decades. Broad-band ultraviolet B (UVB), narrowband ultraviolet B (nbUVB), ultraviolet A1 (UVA1), Psoralen+ultraviolet A (PUVA) and 308 nm excimer laser are treatment options of phototherapy used in dermatology. Phototherapy devices and systems are constantly developing to reduce adverse reactions and increase efficiency of the treatment. Phototherapy is being used more frequently in pediatric patients with dermatologic diseases especially in the treatment of refractory vitiligo, psoriasis and atopic dermatitis. Apart from the adult patients, nbUVB and UVA1, representing the more restricted wavelengths of ultraviolet radiation, are preferred for children to avoid long term side effects like carcinogenesis and photoaging. Studies done with standard phototherapy treatment protocols are needed in order to evaluate the efficiency and safety of phototherapy.Pediatrik Dermatolojide Fototerapi

Gürol Açıkgöz, Ercan Çalışkan
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Değişik dalga boylarıyla farklı tiplerdeki fototerapi cihazları dermatolojik hastalıkların tedavisinde uzun yıllardır kullanılmaktadır. Geniş-bant Ultraviyole B (UVB), darbant Ultraviyole B (dbUVB), Ultraviyole A1 (UVA1), Psoralen-Ultraviyole A (PUVA) (Psoralen+UVA) ve 308 nm excimer lazer dermatolojide kullanılan fototerapi seçenekleridir. Fototerapi cihaz ve sistemleri tedavinin yan etkilerini azaltmak ve etkinliğini artırmak için sürekli gelişmektedir. Dermatolojik hastalığı olan pediatrik hastalarda özellikle dirençli vitiligo, psoriasis ve atopik dermatit tedavilerinde, fototerapi daha sık kullanılmaktadır. Karsinogenez ve fotoyaşlanma gibi uzun dönem yan etkilerden sakınmak için, erişkinlerden farklı olarak çocuklarda dbUVB, UVA1 gibi daha sınırlı dalga boylarını içeren fototerapi yöntemleri tercih edilmektedir. Fototerapinin etkinlik ve güvenirliğinin ortaya konması için standart fototerapi tedavi protokollerinin uygulandığı çalışmalara ihtiyaç vardır.Gürol Açıkgöz, Ercan Çalışkan. Phototherapy in Pediatric Dermatology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2011; 45(2): 143-148

Corresponding Author: Gürol Açıkgöz


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar