[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 149-153

Hepatit C virüsü ile ilişkili deri hastalıkları

Serap Utaş1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Hepatit C virüs (HCV) enfeksiyonu bir çok ülkede halen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. HCV enfeksiyonlarında karaciğer dışı klinik belirtiler de tanımlanmıştır. Özellikle bazı deri hastalıkları HCV enfeksiyonları ile birliktelik göstermektedir. HCV enfeksiyonları ile miks kriyoglobülinemi ve porfiria kutanea tarda arasındaki ilişki kesinleşmiştir.Serap Utaş. Hepatit C virüsü ile ilişkili deri hastalıkları. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 149-153


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share