TURKDERM: 35 (4)
Cilt: 35  Sayı: 4 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Deri tümörlerinin tedavisindeki son durum ve geleceğe yönelik yorumlar
Agop Kotoğyan
Sayfalar 261 - 264 (1942 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Avrupa standart yama testi serisi
European standard patch test series
Esra Akasya, Esen Özkaya Bayazıt
Sayfalar 265 - 276 (6698 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMALAR
3.
Güneş ve toplum bilinci: bir anket çalışması
Sun and consciousness; A questionnaire study
Şebnem Özkan, Gül Ergör, Turna İlknur, Emel Fetil, Yasemin Erdem, Hatice Akar, Gönül Yıldız, Burcu Tunalı, Alper Bilgiç, Yücel Birinci Güneş
Sayfalar 277 - 284 (2509 kere görüntülendi)

4.
Kriyocerrahi uygulanan hastalarda görülen komplikasyonlar
The complications seen in the patients applied cryosurgery
Tuğba Rezzan Ekmekçi, İlknur Kıvanç Altunay, Adem Köşlü
Sayfalar 285 - 292 (2831 kere görüntülendi)

5.
Pigmente bazal hücreli karsinomda yeni tanımlanan dermoskopik kriterler ve tanısal değeri
The newly defined dermaskocopic criteria and their diagnostic value in pigmented basal cell carcinoma
Can Ceylan, Fezal Özdemir, Alican Kazandı
Sayfalar 293 - 298 (2192 kere görüntülendi)

6.
Bölgemizde görülen clark nevüslerin dermoskopik klasifikasyonu
Dermoscopic classification of Clark Nevi seen in our region.
Fezal Özdemir, İdil Ünal, Can Ceylan, İlgen Ertam
Sayfalar 300 - 306 (2035 kere görüntülendi)

7.
Akne hastalarında propionibacterium acnes ve eritromisin direnci: üç yıllık prospektif analiz
Propionibacterium acnes and erythromycin resistance in acne patients. Prospective analysis for three years
Çağrı Ergin, Şeniz Ergin, Emel Yavrucuoğlu, Canan Kaya
Sayfalar 308 - 310 (2182 kere görüntülendi)

8.
Futbolcularda yüzeyel mantar infeksiyonu sıklığının araştırılması
Incidence of superficial mycotic infections in football players
Metin Ergün, İlgen Ertam, Derya Aytimur, Çetin İşlegen, Sezer Erboz
Sayfalar 312 - 314 (2266 kere görüntülendi)

TURKDERM-9860
9.
Merkel hücreli karsinom: İki olgu sunumu
Merkel cell carcinoma: Report of two cases
Gonca Gökdemir, Metin Küçükkaya, Nesimi Büyükbabani, Ünal Kuzgun
Sayfalar 316 - 319 (3122 kere görüntülendi)

10.
Leprom skarı üzerinde gelişen bazoskuamöz hücreli karsinoma olgusu
A case of basosquamous cell carcinoma developed on a leprosy scar
Kenan Aydoğan, Emel Bülbül Başkan, Şaduman Balaban Adım, Şükran Tunalı
Sayfalar 320 - 324 (4490 kere görüntülendi)

11.
Tümoral kalsinozis
Tumoral calcinosis
Neşe Özkaya, İlgül Zeren Bilgin, Ahmet Karaman, Güngör Yılmaz
Sayfalar 325 - 328 (2560 kere görüntülendi)

12.
Akciğer adenokarsinomu ile birlikte olan generalize malin akantozis nigrikans olgusu
A case of generalized malignant acanthosis nigricans accompanying lung adenocarcinoma
Kenan Aydoğan, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı
Sayfalar 329 - 333 (3087 kere görüntülendi)

13.
Liken planus pemfigoides
Lichen planus pemphigoides
Nilgün Şentürk, Gamze Seraslan, Gül bükülmez, Özay Öztürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı
Sayfalar 334 - 336 (3150 kere görüntülendi)

SÜREKLİ EĞİTİM
14.
Deri hastalıklarında lökotirenlerin rolü
The role of leukotrienes in skin diseases
Luna Aksoy, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı
Sayfalar 337 - 340 (2134 kere görüntülendi)

TURKDERM-6637
15.
Haber Sayfası

Sayfa 342 (1337 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
16.
Ülkemizde 'Ragweed' Polen Allerjisi
Oktay Taşkapan, Yavuz Harmanyeri
Sayfalar 343 - 344 (1790 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
17.
15. Prof. Dr. A.Lütfi Tat Simpozyumu'nun Ardından

Sayfa 345 (1098 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
18.
AKNE: Tanı ve Tedavi
William J Cunliffe, Harold PM Gollnick
Sayfa 347 (1194 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF