TURKDERM: 44 (4)
Cilt: 44  Sayı: 4 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Güncel Kutanöz Lenfoma Sınıflandırma ve Evreleme (2009)
Updated Classification and Staging Cutaneous Lymphoma (2009)
Nahide Onsun, Yeliz Erdemoğlu*
doi: 10.4274/turkderm.44.178  Sayfalar 178 - 179
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Steven-Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz
Steven-Johnson Syndrome (SJS) and Toxic Epidermal Necrolysis
Erkan Alpsoy, Özlem Dicle, Ayşe Akman Karakaş
doi: 10.4274/turkderm.44.180  Sayfalar 180 - 186

ARAŞTIRMALAR
3.
Alerjik Kontakt Dermatit Tanısıyla Deri Yama Testi Yapılan 775 Hastanın Sonuçları
Patch Test Results of 775 Patients with Allergic Contact Dermatitis
Simin Ada, Ülkü Aşkın, Ayşe Tülin Güleç, Deniz Seçkin
doi: 10.4274/turkderm.44.187  Sayfalar 187 - 192

4.
Kozmetiklere Bağlı Kontakt Dermatit Şüpheli Olgularda Standart ve Kozmetik Seri Yama Testi Sonuçları
Patch Test Results with Standard and Cosmetic Series in Patients with Suspected Cosmetic-Induced Contact Dermatitis
Şenay Hacıoğlu, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı, Hayriye Sarıcaoğlu
doi: 10.4274/turkderm.44.193  Sayfalar 193 - 199

5.
Psoriasis ve Parvovirus B19 Enfeksiyonu Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Investigation of Relationship Between Parvovirus B19 Infection and Psoriasis
Mehmet Yıldırım, Ali Murat Ceyhan, Buket Cicioğlu Arıdoğan, İpek Gürses Koç, Selçuk Kaya
doi: 10.4274/turkderm.44.200  Sayfalar 200 - 203

6.
Psoriasisli Hastalarda Metabolik Sendrom Birlikteliği
Coexistence of Metabolic Syndrome and Psoriasis Vulgaris
Reyhan Çelik, Emine Derviş, Deniz Balaban, Günay Can
doi: 10.4274/turkderm.44.204  Sayfalar 204 - 208

7.
Behçet Hastalarında Leptin Düzeyleri
Leptin Levels in Patients with Behçet's Disease
Işıl İnanır, Kamer Gündüz, Ece Onur, Timur Pırıldar, Ahmet Var, Nesrin Ölçer
doi: 10.4274/turkderm.44.209  Sayfalar 209 - 212

8.
Behçet Hastalığında IL-2R, IL-6 ve IL-8 Levels
IL-2R, IL-6 and IL-8 Levels in Behçet's Disease
Işıl İnanır, Ece Onur, Timur Pırıldar, Kamer Gündüz, Ahmet Var
doi: 10.4274/turkderm.44.213  Sayfalar 213 - 215

9.
Vitiligo Tedavisinde Matriks Metalloproteinaz-2'nin Rolü
The Role of Matrix Metalloproteinase-2 in Vitiligo Treatment
Heybet Özkaya Çelik, Demet Yılmazer, Damla Atacan, Fatma Eskioğlu, Murat Alper
doi: 10.4274/turkderm.44.216  Sayfalar 216 - 219

OLGU SUNUMLARI
10.
Unilateral Nevoid Telenjiektazili Beş Olgu Sunumu
Unilateral Nevoid Telangiectasis: Report of Five Cases
Zehra Aşiran Serdar, Şirin Yaşar, Canan Aslan, Pembegül Güneş, Cuyan Demirkesen
doi: 10.4274/turkderm.44.220  Sayfalar 220 - 223

11.
El Dorsumunda Lokalize İdyopatik Edinsel Akuajenik Keratoderma
Idiopathic Acquired Aquagenic Keratoderma Localized to Dorsum of the Hands
Berna Aksoy, Aslı Altaykan Hapa
doi: 10.4274/turkderm.44.224  Sayfalar 224 - 228

12.
Akrokeratoelastoidozis: Bir Olgu Sunumu
Acrokeratoelastoidosis: A Case Report
Jale Yüksek, Engin Sezer, Doğan Köseoğlu, Fatma Markoç
doi: 10.4274/turkderm.44.229  Sayfalar 229 - 231

13.
Dev Korn Kutaneum
Giant Cornu Cutaneum
Yavuz Yeşilova, Sinan Soylu, Şule Bakır, Cahit Yavuz
doi: 10.4274/turkderm.44.232  Sayfalar 232 - 234

TANINIZ NEDIR?
14.
Tanınız Nedir?
Jale Yüksek
Sayfalar 235 - 236
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HABERLER
15.
Haberler

Sayfa 237
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
16.
IPL ile Estetik Uygulamalar
Aesthetic Applications of Intense Pulsed Light

Sayfa 238
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
2010 Hakem Dizini
2010 Refree Index

Sayfa 239
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
2010 Yazar Dizini
2010 Author Index

Sayfalar 240 - 241
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
2010 Konu Dizini
2010 Subject Index

Sayfalar 242 - 243
Makale Özeti | Tam Metin PDF