TURKDERM: 38 (1)
Cilt: 38  Sayı: 1 - 2004
Özetleri Göster | << Geri
TURKDERM-6637
1.
2003 Yılında Danışmanlıkları ile Türkderm’i Onurlandıran Kurul Üyeleri

Sayfa 12
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖR'DEN
2.
Kanıta Dayalı Tıp
Tülin Ergun
Sayfalar 16 - 21
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Topikal İmmunoterapi
Topical immunotherapy
Dilek Bayramgürler, Evren Odyakmaz, Rebiay Apaydın
Sayfalar 22 - 36

ARAŞTIRMALAR
4.
Pilomatrikomalı 25 Olgunun Klinik ve Histopatolojik Özellikleri
The clinical and histopathologic features of 25 pilomatricoma cases
A. Tülin Mansur, Zehra Aşiran Serdar, Zuhal Erçin, Sevil Gündüz, Fügen Aker
Sayfalar 37 - 40

5.
Seboreik Dermatit Tedavisinde Topikal Metronidazol: Plasebo Kontrollü Çift Kör Çalışma
Topical metronidazole in the treatment of seborrheic dermatitis - Placebo controlled a double-blind study
Gül Fındık, Fatma Aydın, Nilgün Şentürk, Tayyar Cantürk, Ahmet Yaşar Turanlı
Sayfalar 41 - 43

ARAŞTIRMA
6.
Aktinik Keratoz Tedavisinde Topikal Kolşisin ve 5-Fluorourasil Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Comparison of topical colchicine and 5-fluorouracil in treatment of actinic keratoses.
Mukaddes Kavala, Gül Yıldırım, Emek Kocatürk
Sayfalar 44 - 47

7.
Kondiloma Aküminatanın Diğer Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Birlikteliği
Coincidence of condyloma accuminata with other sexually transmitted diseases
Yeşim Kaymak, Nur Yüksel, Meral Ekşioğlu
Sayfalar 48 - 53

8.
Yüzeyel Mantar Hastalıklarında Önerdiğimiz Tedavilerin Retrospektif Değerlendirmesi
Management of superficial fungal infections in our clinic. A retrospective stduy
Ersoy Hazneci, Nalan Bayram, Tuba Akı, Gürsoy Doğan
Sayfalar 54 - 60

OLGU BİLDİRİSİ
9.
Bir Lipoid Proteinozis Olgusu ve Türk Dermatoloji Literatüründe Retrospektif Bir Çalışma
A case of lipoid proteinosis and a retrospective study of Turkish dermatological literature
Ercan Arca, Gürol Açıkgöz, Osman Köse, Salih Deveci, Ali Rıza Gür
Sayfalar 62 - 66

10.
Granüloma Annülare Benzeri Eozinofilik Sellülit
Granüloma annulare like eosinophilic cellulitis
Rebiay Apaydın, Dilek Bayramgürler, Cenk Zincirci, Cengiz Erçin
Sayfalar 67 - 70

11.
HIV Seronegatif Bir Olguda Gelişen Basiller Anjiomatozis
Bacillary angiomatosis in an HIV seronegative patient
İlker Aydoğan, Ali Haydar Parlak, Murat Alper, K. Aylin Aksoy
Sayfalar 71 - 74

12.
Anjina Bülloza Hemorajikalı İki Olgu
Angina bullosa haemorrhagica-a report of two cases
Mehmet Karakaş, Ayşe Akman, Murat Durdu, Aydın Yücel, Mete Baba, Seydo Homan, Y. Gül Denli, Hamdi R. Memişoğlu
Sayfalar 75 - 77

EDITÖRE MEKTUP
13.
Türkiye’de Kutane Layşmanyazisin Son Durumu
Can Baykal, Algün Polat Ekinci
Sayfalar 78 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TURKDERM-6637
14.
IX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’nın Ardından

Sayfalar 82 - 84
Makale Özeti

15.
Yenilenen sitemizi ziyaret ettiniz mi! türkderm.org yenilerek kullanımınıza açılmıştır. türkderm.org’u tıklayarak üye olun ve bilgelere daha kolay ulaşın.

Sayfa 85
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Kürsüsü 1971

Sayfa 86
Makale Özeti | Tam Metin PDF

YENI YAYINLAR
17.
Yeni Kitaplar

Sayfa 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF