TURKDERM: 41 (4)
Cilt: 41  Sayı: 4 - 2007
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
Erken Evre Mikozis Fungoides Tanısında Algoritmik Yaklaşım
An Algoritmic Proposal for the Diagnosis of Early Stage of Mycosis Fungoides
Nahide Onsun
Sayfalar 110 - 111 (4169 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Seboreik Dermatit Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları
Treatment of Seborrheic Dermatitis and New Treatment Approaches
Nurhal Mercan Bozkurt, Pınar Yüksel Başak
Sayfalar 112 - 116 (1042 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
3.
Psoriasisli Hastalarda Yaşam Kalitesi
The Quality of Life in Patients with Psoriasis
Nida Kaçar, Şeniz Ergin, Berna Şanlı Erdoğan
Sayfalar 117 - 120 (1731 kere görüntülendi)

4.
Behçet Hastalarında Kronik Hastalık Anemisi Sıklığı
Frequency of Anemia of Chronic Disease in Patients with Behcet’s Disease
Demet Çiçek, Başak Kandi, Nevin İlhan, Selma Bakar Dertlioğlu, Betül Demir
Sayfalar 121 - 124 (1525 kere görüntülendi)

5.
El ekzeması tedavisinde yeni bir seçenek: topikal pimekrolimus
A new alternative in the treatment of hand eczema: topical pimecrolimus
Emel Bülbül Başkan, Seval Doğruk Kaçar, Ayşegül Turan, Şükran Tunalı
Sayfalar 125 - 128 (2222 kere görüntülendi)

6.
Bazal Hücreli Karsinoma Tedavisinde %5 “Imiquimod” Kremin Etkinliği
Effectiveness of the 5% Imiquimod Cream in the Treatment of Basal Cell Carcinoma
Funda Güneri, Kadriye Koç, Deniz Balaban, Gül Barut, Reyhan Çelik
Sayfalar 129 - 132 (2247 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Pemfigoid Nodülaris: Bir Olgunun Klinikopatolojik Analizi
Pemphigoid Nodularis: A Clinicopathological Analysis of a Case
Murat Durdu, Soner Uzun, Yaşar Gül Denli, Esra İnan, İlhan Tuncer
Sayfalar 133 - 135 (2671 kere görüntülendi)

8.
Aktinik Keratoz Tanısıyla Opere Edilen Buruna Lokalize Pemfigus Vulgaris
Pemphigus Vulgaris Localized to the Nose Operated with the Diagnosis of Actinic Keratosis
Mustafa Kulaç, Şemsettin Karaca, Yavuz Demir, Çiğdem Tokyol
Sayfalar 136 - 138 (2045 kere görüntülendi)

9.
Eritrokeratodermia Variabilis: Bir Olgu Sunumu
Erythrokeratodermia Variabilis: A Case Report
Gül Yıldırım, Reyhan Uzdil Tayan, Nesimi Büyükbabani
Sayfalar 139 - 141 (1691 kere görüntülendi)

TANINIZ NEDIR?
10.
Göğüste Plak
Şehriyar Nazari
Sayfa 142 (1743 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HABERLER
11.
Haberler
Society News

Sayfa 143 (1066 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Yeni Kitaplar

Sayfa 144 (1043 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
2007 Hakem Dizini
2007 Referee Index

Sayfa 145 (1058 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
2007 Yazar Dizini
2007 Author Index

Sayfa 146 (1208 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
2007 Konu Dizini
2007 Subject Index

Sayfalar 147 - 148 (1235 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Kongre Takvimi

Sayfa 149 (940 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF