TURKDERM: 47 (3)
Cilt: 47  Sayı: 3 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖR'DEN
1.
İsotretinoininflamatuvar barsak hastalığına yol açıyor mu?
Does isotretinoin cause inflammatory bowel disease?
Esra Adışen, Mehmet Ali Gürer
doi: 10.4274/turkderm.26086  Sayfalar 130 - 135

DERLEME
2.
Reflektans Konfokal Mikroskopi; Normal Deri Morfolojisi ve Melanositik Lezyonlarda Kullanımı
Reflectance Confocal Mıcroscopy; Morphology of Normal Skin and The Use in Melanocytic Lesions
Aslı Vefa Turgut Erdemir, Ayşe Esra Koku Aksu
doi: 10.4274/turkderm.00907  Sayfalar 136 - 141

ARAŞTIRMALAR
3.
Psoriasis vulgariste osteopontin ve ilişkili sitokin düzeylerinin tedavi, hastalık aktivitesi ve komorbiditeler ile ilişkisi
The interaction of osteopontin and related cytokin levels with disease activity, treatment and comorbidities in psoriasis vulgaris
Işıl Bulur, Ayla Gülekon, Özlem Erdem, Ayşegül Atak Yücel, Sevinç Çelik, Arzu Aral
doi: 10.4274/turkderm.55798  Sayfalar 142 - 147

4.
Kutanöz Sarkoidozlu 27 Hastanın Retrospektif Analizi
Retrospective analysis of 27 patients with cutaneous sarcoidosis
Kenan Aydoğan, Yasemin Aydın, Şaduman Balaban Adım, Işıl Tilki Günay, Hayriye Sarıcaoğlu, Emel Bülbül Başkan, Şükran Tunalı
doi: 10.4274/turkderm.01328  Sayfalar 148 - 154

5.
Alopesi areatalı hastaların klinik ve demografik özellikleri
Clinical and the demographic characteristics of patients with alopecia areata
Sibel Yorgancılar, Ruken Azizoğlu Anlı, Roza Zelal Abdioğlu, Mustafa Arıca
doi: 10.4274/turkderm.31032  Sayfalar 155 - 157

6.
Çocukluk çağı alopesi areatalı olgularımızın geriye dönük değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of childhood alopecia areata cases
Munise Daye, Seda Doğan, Şükrü Balevi, İnci Mevlitoğlu
doi: 10.4274/turkderm.71542  Sayfalar 158 - 160

7.
Yozgat ilinde alerjik kontakt dermatitli olgularda yama testi sonuçları
Patch test results in patients with allergic contact dermatitis in Yozgat
Emine Çölgeçen Özel, Kemal Özyurt
doi: 10.4274/turkderm.81905  Sayfalar 161 - 165

8.
Derinin metastatik tümörlerinin primer deri tümörleri arasındaki sıklığı ve klinik özellikleri
The clinical characteristics and the frequency of metastatic cutaneous tumors among primary skin tumors
Güldehan Atış, Gülşen Tükenmez Demirci, İlknur Kıvanç Atunay, Damlanur Sakız
doi: 10.4274/turkderm.24196  Sayfalar 166 - 169

9.
Kanserli hastalarda radyoterapi sonrası herpes zoster
Herpes zoster in cancer patients after radiotherapy
Yasemin Benderli Cihan, Abdullah Turasan
doi: 10.4274/turkderm.94840  Sayfalar 170 - 175

OLGU SUNUMLARI
10.
Dissemine granüloma anulare ve asemptomatik multipl myelom birlikteliği
Coexistence of disseminated granuloma annulare and asymptomatic multiple myeloma
Şebnem Aktan, Sevgi Akarsu, Ceylan Canbaz Avcı, Banu Lebe, Abdullah Katgı, Güner Hayri Özsan
doi: 10.4274/turkderm.86094  Sayfalar 176 - 179

11.
Kokamidopropil betain ve kokonat dietanolamide bağlı mesleksel alerjik kontakt dermatit
Occupational allergic contact dermatitis due to cocamidopropyl betaine and coconut diethanolamide
Mahmut Doğru, Handan Duman, Tayfur Giniş, Serap Özmen, İlknur Bostancı
doi: 10.4274/turkderm.91069  Sayfalar 180 - 182

12.
Vitiligo ile ilişkili otoimmün poliglandüler sendrom: TİP 3B+C
Vitiligo related to autoimmüne polyglandular syndrome: Type 3B-3C
Yeşim Doğan Sabuncuoğlu, Şirin Yaşar, Bülent Yaşar, Zehra Aşiran Serdar
doi: 10.4274/turkderm.90692  Sayfalar 183 - 186

13.
Terra firma-form dermatozu
Terra firma-forme dermatosis
Aycan Özden Sezgin, Bengü Gerçeker Türk, Banu Yaman, Tuğrul Dereli
doi: 10.4274/turkderm.38802  Sayfalar 187 - 189

TANINIZ NEDIR?
14.
Ayak Parmak Aralarındaki Beyaz Maserasyon ve Fissür: Tanınız Nedir?
Şirin Yaşar, Nurhan Döner, Işık Gönenç, Zehra Aşiran Serdar, Pembegül Güneş
Sayfalar 190 - 191