E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Ablative Lasers [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 36-44 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.07

Ablative Lasers

Bekir Aybey, Gönül Ergenekon
Group Florence Nightingale Hospitals, Istanbul, Turkey

The field of nonsurgical laser resurfacing for aesthetic enhancement continues to improve with new research and technological advances. Since its beginnings in the 1980s, the laser-resurfacing industry has produced a multitude of devices employing ablative, nonablative, and fractional ablative technologies. Ablative resurfacing is a powerful tool for rejuvenation of the aging face and for the treatment of a wide array of skin lesions. In the proper hands, it is a safe and effective way to treat many of the problems of photodamaged skin that surgery or nonablative methods cannot address. Ablative lasers emit infrared light, which targets water resulting in tissue contraction and collagen formation. The first ablative laser systems created significant thermal damage resulting in unacceptably high rates of scarring and prolonged healing. Newer devices, such as high-energy pulsed lasers and fractional ablative lasers, are capable of achieving significant improvements with fewer side effects and shorter recovery times. While ablative resurfacing has become safer, careful and appropriate patient selection is still important to avoid post-treatment scarring, dyspigmentation, and infections. Clinicians utilizing ablative devices need to be aware of possible side effects in order to maximize results and patient satisfaction.

Keywords: Ablative lasers

Ablatif Lazerler

Bekir Aybey, Gönül Ergenekon
Florence Nightingale Hastaneler Grubu, İstanbul, Türkiye

Estetik düzenlemeler için geliştirilen cerrahi olmayan lazerler ile cilt yenileme alanı, yeni araştırmalar ve teknik ilerlemelerle gelişimini devam ettirmektedir.1980'lerdeki ilk kullanımlarından bu yana lazerle cilt yenileme endüstrisi ablatif, nonablatif ve fraksiyonel ablatif özellikte çok sayıda cihaz geliştirmiştir.
Ablatif cilt yenileme, yaşlanmış derinin rejuvenasyonu ve çok sayıdaki deri lezyonunun tedavisi için oldukça güçlü bir araçtır. Uygun ellerde kullanıldıklarında, cerrahi ve nonablatif metodların tavsiye edilmediği fotoyaşlanma problemlerinin çoğunda etkili ve güvenli bir yöntemdir. Ablatif lazerler, ürettikleri infrare ışık sayesinde "su" molekülünü hedefleyerek, doku kontraksiyonu ve kollajen üretimine neden olurlar. İlk ablatif lazer sistemleri, belirgin termal hasar oluşturduklarından kabul edilemez yüksek oranlarda skarlaşma ve uzamış yara iyileşmesine neden olmuşlardır. Yüksek enerjili pulse lazerler ve fraksiyonel lazerler gibi yeni cihazlar, daha az yan etki ve kıssa yara iyileşme süreleri ile belirgin düzelmelere ulaşabilme kapasitesine sahiptirler. Ablatif cilt yenileme giderek daha güvenli olmakla beraber, tedavi sonrası skarlaşma, pigment düzensizlikleri ve enfeksiyonları engellemek için dikkatli ve uygun hasta seçimi halen çok önemlidir. Hasta tatmini ve klinik sonuçların en üst düzeyde olabilmesi için, ablatif cihazları kullanan klinisyenlerin muhtamel yan etkilerin farkında olmaları gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Ablatif lazerler

Bekir Aybey, Gönül Ergenekon. Ablative Lasers. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 36-44

Corresponding Author: Bekir Aybey, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale