E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cilt : 58 Sayı : 2 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Journal Türkderm Dergisi TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 58 (2)
Cilt: 58  Sayı: 2 - 2024
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

ARAŞTIRMALAR
2.
Sosyal medya platformu Instagram’da Türk profesyonel dermatolog hesaplarının içerik analizi
Content analysis of Turkish professional dermatologist accounts on Instagram, a social media platform
Fatmagül Gülbaşaran, Özlem Özbağçıvan, İrem Kula, Cansu Şahin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2023.64022  Sayfalar 30 - 34

3.
Tekrarlayan aftöz stomatit ile Behçet hastalığında hematolojik parametrelerin karşılaştırılması
Comparison of the hematological parameters of recurrent aphthous stomatitis and Behçet’s disease
Ceylan Avcı, Sevgi Akarsu, Özlem Özbağçıvan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2024.37999  Sayfalar 35 - 41

OLGU SUNUMLARI
4.
Bacakta kanamalı polipoid lezyon - ekrin porokarsinom: Bir olgu sunumu
Hemorrhagic polypoid lesion on the leg - eccrine porocarcinoma: A case report
Yusuf Can Edek, Betül Öğüt, Esra Adışen
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2024.56767  Sayfalar 42 - 44

5.
Gecikmiş ve tekrarlayan denizanası dermatiti: Olgu sunumu
Delayed and recurrent jellyfish dermatitis: A case report
Aysun Şikar Aktürk, Rebiay Kıran, Nilgün Sayman, Ayla Günlemez
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2024.85226  Sayfalar 45 - 47

6.
Down sendromlu hastada guselkumab ile başarılı bir şekilde tedavi edilen eşzamanlı hidradenitis süpürativa ve psoriasis olgusu
A case of concomitant hidradenitis suppurativa and psoriasis successfully treated with guselkumab in a patient with Down syndrome
Simge Ünal, Tuğcan Yüksek
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2024.37801  Sayfalar 48 - 51

EDITÖRE MEKTUP
7.
İpsilateral gelişimsel kalça displazisinin eşlik ettiği dev konjenital melanositik nevüslü nadir bir olgu
A rare case of giant congenital melanocytic nevus associated with ipsilateral developmental dysplasia of the hip
Meryem Aktaş, Deniz Yücelten, Özlem Akın Çakıcı, Evrim Karadağ Saygı
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2024.39924  Sayfalar 52 - 53
Makale Özeti |Tam Metin PDF

Hızlı Arama

LookUs & Online Makale