E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Volume : 55 Issue : 1 Year : 2021


Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Journal Türkderm Dergisi TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 55 (1)
Cilt: 55  Sayı: 1 - 2021
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

DERLEME
2.
Granülomatöz deri enfeksiyonları
Granulomatous skin infections
Didem Dinçer Rota, Mehmet Can Emeksiz
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.16362  Sayfalar 1 - 8

ARAŞTIRMALAR
3.
Türkiye’de ulusal akne haftasında yapılan bilgilendirme seminerlerinin katılımcıların akne hakkındaki bilgi düzeylerine etkisi
Effect of informative seminars during national acne week on participants’ knowledge about acne in Turkey
Hatice Kaya Özden, Kamer Gündüz, Hamdi Özcan, Aysun Şikar Aktürk, Filiz Topaloğlu Demir, Tuğba Özkök Akbulut, Ayşe Serap Karadağ
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.45202  Sayfalar 9 - 13

4.
Psoriazis vulgaris hastalarında arteriyel sertliğin değerlendirilmesi
Evaluation of arterial stiffness in patients with psoriasis vulgaris
Emine Çölgeçen, Hüseyin Ede, Mustafa Fatih Erkoç, Yurdanur Akyüz, Ali Rıza Erbay
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.89725  Sayfalar 14 - 21

5.
Tip 1 diabetes mellituslu çocuk hastalarda deri bulguları
Cutaneous manifestations in children patients with type 1 diabetes mellitus
Münevver Güven, Ahmet Anık, Tolga Ünüvar, Neslihan Şendur
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.09216  Sayfalar 22 - 26

6.
Melanom hastalarının melanom hakkında eğitim ve daha iyi hasta-hekim iletişimi ihtiyacı
Need for patient education and better physician-patient communication in melanoma patients: Behaviors and knowledge of melanoma patients
Sezgi Sarıkaya Solak, Haydar Yöndem, İrfan Çiçin
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.44538  Sayfalar 27 - 33

7.
Türkiye’de akademik dermatolog olmak: Genç akademik dermatologların dermatoloji üzerine bakış açıları
Being an academic dermatologist in Turkey: Young academic dermatologists’ perspectives on dermatology
Sezgi Sarıkaya Solak, Andaç Salman
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.92593  Sayfalar 34 - 40

OLGU SUNUMLARI
8.
Mal de Meleda: Türkiye’den daha önce bildirilmemiş mutasyona sahip ileri yaşta tanı alan bir aile
Mal de Meleda: A late-diagnosed family with a pathogenic variant not reported from Turkey
Zeynep Karaca, Savaş Yaylı, Sevgi Bahadır
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.41882  Sayfalar 41 - 44

9.
Dilde pigmente fungiform papilla: İki paternin birlikteliği ve eşlik eden diş pigmentasyonu
Pigmented fungiform papillae of the tongue: Co-existence of two patterns in the same patient and associated dental pigmentation
Ayşe Kavak, Zeynep Topkarcı, Emine Erişmen Gür, Bilgen Erdoğan, Ayşe Yemişçi
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.75010  Sayfalar 45 - 47

EDITÖRE MEKTUP
10.
Saçlı deri nodüllerinin ayırıcı tanısında subkütan granüloma annulare
Subcutaneous granuloma annulare for differential diagnosis of scalp nodules
Sezgi Sarıkaya Solak, Nazan Akdağ, Sezin Fıçıcıoğlu, Busem Binboğa, Nuray Can
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.54614  Sayfalar 48 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Myastenia gravis nedeniyle uzun süre immünosüpresif tedavi alan hastada gelişen Mycobacterium chelonae deri enfeksiyonunun başarılı tedavisi
Successful treatment of Mycobacterium chelonae skin infection in a patient on long-term immunosuppressive therapy for myasthenia gravis
Işıl Göğem İmren, Esra Kıratlı Nalbant, Nermin Karaosmanoğlu, Ömer Kutlu, Çağrı Turan, Pınar Celepli, Hatice Meral Ekşioğlu
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2020.45549  Sayfalar 51 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TÜM DERMATOLOGLAR IÇIN DERMOSKOPI
12.
Dermoskopide zorlayıcı bir tanı: Liken planus pigmentozus
A challenging diagnosis on dermoscopy: Lichen Planus Pigmentosus
Özlem Özbağçıvan, Banu Lebe
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2021.30040  Sayfalar 54 - 55
Makale Özeti | Tam Metin PDF

Hızlı Arama

LookUs & Online Makale