E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cilt : 56 Sayı : 4 Yıl : 2022
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Journal Türkderm Dergisi TÜRKDERM - Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi - Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol: 56 (4)
Cilt: 56  Sayı: 4 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

DERLEME
2.
COVID-19 aşılarının dermatolojik yan etkileri
Dermatological adverse effects of COVID-19 vaccines
Elçin Akdaş, Nilsel İlter
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.57224  Sayfalar 147 - 153

ARAŞTIRMALAR
3.
Verruka hastalarında içselleştirilmiş damgalanma
Internalized stigma in patients with verruca
Esra Inan Doğan, Birgül Özkesici Kurt
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.75725  Sayfalar 154 - 158

4.
Hidroksiüre tedavisi ile ilişkili prekanseröz deri lezyonları ve malign deri tümörleri: Geniş bir serinin değerlendirilmesi ve literatürün gözden geçirilmesi
Precancerous skin lesions and malignant skin tumors associated with hydroxyurea treatment: Evaluation of a large series and review of the literature
Can Baykal, Kübra Nursel Bölük, Sıla Kılıç Sayar, Şule Öztürk Sarı, Amid Mahmudov, Nesimi Büyükbabani
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.91489  Sayfalar 159 - 165

5.
Akne tedavisi ile ilgili Türkçe YouTube videolarının kalite, güvenirlik ve popülarite açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the quality, reliability, and popularity of Turkish YouTube videos on acne treatment
Özge Kaya, Sezgi Sarikaya Solak
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.09623  Sayfalar 166 - 171

6.
Üçüncü basamak bir saglık merkezinde degerlendirilen Fitzpatrick deri tipi 5-6 olan göçmenlerdeki dermatolojik hastalıklar
Dermatological diseases in immigrants with Fitzpatrick skin types 5-6 evaluated in a tertiary health center
Elif Afacan Yıldırım, Yusuf Can Edek, Esra Adışen
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.82084  Sayfalar 172 - 177

7.
Sıkıntıya dayanma düzeyi kronik spontan ürtikerin şiddeti ile ilişkili olabilir mi?
Could distress tolerance levels be associated with the severity of chronic spontaneous urticaria?
Neşe Göçer Gürok, Mehmet Gürkan Gürok, Savaş Öztürk
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.46793  Sayfalar 178 - 182

OLGU SUNUMLARI
8.
Koronavirüs hastalığı-2019 mRNA aşısı sonrası gelişen atipik prezentasyonlu lineer immünoglobulin A dermatozu
An unusual presentation of linear immunoglobulin A dermatosis after coronavirus disease-2019 mRNA vaccine
Elif Eriş, Yunus Özcan, Belkız Uyar, Mehmet Gamsızkan
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.38387  Sayfalar 183 - 185

9.
Küçük bir çocukta Buschke'nin sklerödemi ve ultraviyole A1 fototerapisi ile başarılı tedavisi
Scleredema of Buschke in a little child and its successful treatment with ultraviolet A1 phototherapy
Damla Demir, Müge Göre Karaali, Filiz Cebeci Kahraman, İlkin Zindancı, Ebru Zemheri
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.51261  Sayfalar 186 - 189

10.
Plak benzeri dermatofibrom: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Plaque-like dermatofibroma: A case report and review of the literature
Sinan Nane, Aslı Bilgiç, Cumhur İbrahim Başsorgun, Erkan Alpsoy
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.38107  Sayfalar 190 - 192

11.
Şiddetli kutanöz ülserlerle seyreden anti-MDA5 pozitif dermatomiyozit
Anti-MDA5 antibody-positive dermatomyositis with severe cutaneous ulcers
Büşra Demirbağ Gül, Nilgün Şentürk, Deniz Bayçelebi, Levent Yıldız
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.82881  Sayfalar 193 - 196

EDITÖRE MEKTUP
12.
Sekukinumabın tetiklediği paradoksal palmoplantar püstüler psoriazis
Secukinumab-induced paradoxical palmoplantar pustular psoriasis
Yıldız Gürsel Ürün, Hande Yelgen, Mustafa Ürün, Nuray Can
doi: 10.4274/turkderm.galenos.2022.39591  Sayfalar 197 - 199
Makale Özeti |Tam Metin PDF

İNDEKS
13.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfalar E1 - E3
Makale Özeti |Tam Metin PDF

14.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfa E4
Makale Özeti |Tam Metin PDF

15.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar E5 - E6
Makale Özeti |Tam Metin PDF

Hızlı Arama

LookUs & Online Makale