E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cilt : 58 Sayı : 1 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Yazarlara Bilgi

Yazım Kuralları

1. Türkderm-Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'nin yayın organı olup, üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarına ek olarak Haziran ve Aralık aylarında iki özel sayı). Türkderm bağımsız ve önyargısız çift-kör hakemlik ilkeleri ile değerlendirilerek kabul edilmiş makaleler yayınlayan bir dergidir.
Türkderm, Türkçe ve İngilizce dilinde yazıların basılı olarak yayınlandığı, ayrıca tüm basılı sayıların birebir İngilizce dilinde de online olarak yayınlandığı bir dergidir.
Türkderm, Türkçe dilinde gönderilen tüm yazıların, İngilizce dilinde de hazırlanarak gönderilmesini istemektedir. Makale dilinin İngilizce olduğu yazılar, Türkçe dilinde gönderilmeden değerlendirmeye alınacaktır.

Türkderm makale başvuru ücreti veya makale işlem ücreti uygulamamaktadır.

2. Derginin amacı: Dergide, dermatoloji ile ilgili araştırmalar, olgu sunumları, davetli derlemeler, kısa bildiriler, literatür özetleri, haberler, biyografiler ve tıp tarihi yazıları yayınlanır.

3. Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapmaktadır.

4. Dergi kaynaklarda kullanılırken "Turkderm - Turk Arch Dermatol Venereol" şeklinde kısaltılmalıdır.

5. Dergiyi yöneten editörler ve yazı kurulunun, yayın danışma kurulundaki hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, yazıyı yayınlamama veya düzeltmeler yapması için yazarına geri gönderme veya biçimsel düzenlemelerde bulunma yetkisi vardır.
Dergiye kabul edilen eserlerin özgün ve daha önceden başka ortamlarda yayınlanmamış olması esas alınır.

6. Makalelerin formatı Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication (http://www.icmje.org/) kurallarına göre düzenlenmelidir.

7. Yazıların bilimsel, etik sorumlulukları ve telif hakkı ise Yazar’a aittir. Yazıların içeriğinden ve kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Yazarlar, yayın hakları anlaşma belgesini (Yayın Hakları Anlaşma Formu) yazıları ile birlikte göndermelidirler. Bu belgenin tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergiye gönderilmesi ile birlikte yazarlar, gönderdikleri çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığı ve/veya yayınlanmak üzere incelemede olmadığı konusunda garanti vermiş, bilimsel katkı ve sorumluluklarını beyan etmiş sayılırlar. Yayın hakkı anlaşma formu makale gönderim sürecinde online sisteme yüklenmelidir. Yazarlar, makale kabul edilirse ticari hakları Türkderm-Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi’ne devretmeyi kabul ederler.

7.1. Tüm yazarlar bilimsel katkı ve sorumluluklarını ve çıkar çatışması olmadığını bildiren toplu imza ile yayına katılmalıdır. Araştırmalara yapılan kısmi de olsa nakdi ya da ayni yardımların hangi kurum, kuruluş, ilaç-gereç firmalarınca yapıldığı dipnot olarak bildirilmelidir.

7.2. Türkderm-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi dergisine yayınlanmak amacıyla gönderilen ve etik kurul onayı alınması zorunluluğu olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için uluslararası anlaşmalara ve 2013’de gözden geçirilmiş Helsinki Bildirisi’ne uygun etik kurul onay raporu gereklidir (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/). Deneysel hayvan çalışmalarında ise “Guide for the care and use of laboratory animals (http://www.nap.edu/catalog/5140.html) doğrultusunda hayvan haklarını koruduklarını belirtmeli ve kurumlarından etik kurul onay raporu almalıdırlar. İnsanlar üzerindeki deneysel araştırmalara ilişkin makaleler için hastalar ve gönüllülerden, gerçekleştirilecek usullerin ayrıntılı bir açıklaması ile elde edildiğini gösteren bilgilendirilmiş onam formu alınmış olmalıdır. Bilgilendirilmiş onam formu, olgu sunumları için de alınmalıdır. Bilgilendirilmiş onama ilişkin form makale ile birlikte dergiye gönderilmelidir. Etik kurul onayı (onay numarası ile birlikte) ve “bilgilendirilmiş gönüllü onam formu” alındığı araştırmanın “Gereç ve Yöntem” bölümünde belirtilmelidir. Yazarlar, makaleleriyle ilgili çıkar çatışması ve maddi destekleri bildirmelidirler.

7.3. Yazar başka kaynaktan aldığı resim, şekil, grafik ve tablolar için telif hakkı sahibi kişi ve kuruluşlardan izin almalı ve yazı içinde bunu belirtmelidir.

7.4. İlaç çalışmaları için Bilimsel Etik Kurul raporu gerekmektedir.

8. Yayın öncesi intihal taraması “iThenticate” programı aracılığı ile yapılmaktadır.

9. Yayın Politikası ve Makale Yazım Kuralları aşağıda belirtilen maddeler “Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations)” (2016, http://www.icmje.org/) temel alınarak hazırlanmıştır.

9.1. Araştırma makalelerinin hazırlığı, sistematik derleme, meta-analizleri ve sunumu ise uluslararası kılavuzlara uygun olmalıdır:

9.2. Randomize çalışmalar için; CONSORT (Moher D, Schultz KF, Altman D, for the
CONSORT Group. The CONSORT statement revised recommendations for improving the quality of reports of parallel group randomized trials. JAMA 2001; 285:1987-91) (http://www.consort-statement.org/).

9.3. Sistematik derleme ve meta-analizlerin raporlamaları için; PRISMA (Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 2009; 6(7): e1000097) (http://www.prisma-statement.org/).

9.4. Tanısal değerli çalışmalar için; STARD (Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatsonis CA, Glasziou PP, Irwig LM, et al, for the STARD Group. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. Ann Intern Med 2003;138:40-4) (http://www.stard-statement.org/).

9.5. Gözlemsel çalışmalar için; STROBE (http://www.strobe-statement.org/).

9.6. Meta-analizleri ve gözlemsel çalışmaların sistematik derlemeleri için; MOOSE (Stroup DF, Berlin JA, Morton SC, et al. Meta-analysis of observational studies in epidemiology: a proposal for reporting “Meta-analysis of observational Studies in Epidemiology” (MOOSE) group. JAMA 2000; 283: 2008-12).

10. Genel Kurallar
10.1.Yazılar sadece çevrim-içi olarak kabul edilmektedir. Yazarların makale gönderebilmesi için Journal Agent web sayfasına (http://www.journalagent.com/turkderm/?plng=eng/) kayıt olup, şifre almaları gerekmektedir. Bu sistem çevrim-içi yazı gönderilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Gönderdiğiniz makalelerin durumunu online takip edebilirsiniz Bu sistem ile toplanan makaleler ICMJE, PubMed ve Ulakbim-Türk Tıp Dizini kurallarına uygun olarak sisteme alınmakta ve arşivlenmektedir. Makale gönderimi yapılırken sorumlu yazarın ORCID (Open Researcher ve Contributor ID) numarası belirtilmelidir. http://orcid.org adresinden ücretsiz olarak kayıt oluşturabilir.

10.2. Yazı başlıkları : Ana başlık, kısa başlık ve kapak başlığı olmak üzere 3 başlık eklenmeli, bağlaçlar hariç sekiz kelimeyi aşmamalıdır. Başlığın üzerinde, kağıdın sol üst köşesinde, indekslemede kolaylık sağlayacak biçimde, Türkçe ve İngilizce olarak anahtar kelimeler bulunmalıdır.

10.3. Yazar bilgileri sadece özet kaydedilirken sisteme girilmelidir. Yazarların ad ve soyadları hiçbir şekilde sisteme yüklenecek elektronik dosyalarda (tam metin, referanslar vs.) bulunmamalıdır.

10.4. Tüm makale türleri için ayrı bir başlık sayfası gereklidir ve makale ile birlikte gönderilmelidir. Başlık sayfası hakem incelemesinden geçmeyecektir ve aşağıdaki detayları içermelidir:

- Makalenin başlığı
- Anahtar kelimeler (en az 3 tane)
- Kelime sayısı, tablo sayısı ve figür sayısı
- Kısa başlık
- Tüm yazarların isimleri ve kurumları
- Sorumlu yazarın bilgileri (isim, adres, iletişim numarası, email)
- Finansal destek
- Çıkar çatışması bildirisi
- Teşekkürler
- Kurumsal etik kurul onay belgesi
- Varsa, bilgilendirilmiş hasta onam formu
- Veri kullanılabilirliği bildirisi

11. Yazı Çeşitleri
11.1. Özgün Araştırma
Klinik araştırma, klinik gözlem, yeni teknikler, deneysel ve laboratuvar çalışmalarını kapsar. Özgün araştırmalar, başlık, öz, yazının ana konusu ile ilgili anahtar kelimeler, giriş, gereç ve yöntem, tartışma, çalışmanın kısıtlılıkları, sonuçlar (bulgular), teşekkür, kaynaklar, tablolar, grafikler, resimler bölümlerini içermelidir.

11.2. Öz (Özet): Yazının ana hatlarını içeren, en fazla 300 kelimeden oluşan özet Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Özet bölümünde kaynak gösterilmemeli, kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Yapılacak kısaltmalar metindekilerden bağımsız olarak ele alınmalıdır.
(İngilizce özet şu paragraflardan oluşmalıdır: Background and design, material(s) and method(s), result(s), conclusion.)

11.3. Araştırma makalelerinde özet 5 alt başlık olarak hazırlanmalıdır:
Amaç: Çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlanmalı, standart kriterleri, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu ve varsa istatistiksel yöntem belirtilmelidir.
Bulgular: Çalışmanın detaylı sonucu verilmeli, istatistik anlamlılık derecesi belirtilmelidir.
Sonuç: Çalışmanın sonuçlarını yansıtmalı, klinik uygulanabilirliği tanımlamalı, olumlu ve olumsuz yönleri gösterilmelidir.
Anahtar kelimeler: En az 3, en çok 5 anahtar kelime özetin sonunda yer almalıdır. İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings’e (MESH) uygun olarak verilmelidir (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler ise MESH terimlerinin aynen çevirisi olmalıdır.

11.4. Araştırma makalelerinde ana metin aşağıdaki başlıkları içermelidir: Tam metin 3000 kelimeyi aşmamalıdır. Referans sınırlaması yoktur.
Giriş: Konu hakkında kısa ve öz bilgi verilmeli, çalışmanın amacı belirtilmeli, bunlar literatür bilgisi ile desteklenmelidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma planı verilmeli, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu, denek sayısı, özellikleri, çalışmaya dahil edilme ve dışlanma kriterleri, kullanılan istatistiksel yöntem belirtilmelidir.
Bulgular: Elde edilen sonuçlar belirtilmeli, tablo ve resimler numara sırasıyla verilmeli, sonuçlar uygulanan istatistiki analiz yöntemine göre değerlendirilmelidir. Görsel materyallerin yazım kuralları hakkında gerekli bilgi “Genel Kurallar” başlığı altında bulunmaktadır.
Tartışma: Elde edilen değerler olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışılmalı, literatür ile karşılaştırılmalı, çalışmadan elde edilen sonuç vurgulanmalıdır.
Çalışmanın kısıtlılıkları: Bu bölümde çalışma sürecinde yapılamayanlar ile sınırları ifade edilmeli ve gelecek çalışmalara ilişkin öneriler sunulmalıdır.
Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuç vurgulanmalıdır.
Teşekkür: Her türlü çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer editöryal (istatistik analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım var ise metnin sonunda sunulmalıdır.
Kaynaklar: Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur. Kaynakların yazım kuralları hakkında gerekli bilgi “Genel Kurallar” başlığı altında bulunan “Kaynaklar” bölümünde bulunmaktadır.

11.5. Olgu Sunumları
1500 kelimeyi aşmamalı, 20 referans ile sınırlandırılmalıdır.
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren, mevcut bilgilerimize yenilerini ekleyip, katkı sağlayan olguları içermelidir. Türkçe ve İngilizce başlık, yapılandırılmamış özet ve anahtar kelimeler ilk sayfada yer almalıdır. Sunum metni, giriş, olgu sunumu, tartışma ve kaynaklardan oluşmalıdır. Metnin tümü yukarıda bahsedilen yazım kuralları çerçevesinde 5 (A4) sayfayı geçmemelidir.

11.6. Editöre Mektup
Dergide daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri getirmek ve katkı sağlamak amacıyla oluşturulduğundan kısa-öz olmalı, 750 kelimeyi geçmemeli, özet içermemeli ve kaynakları 10 ile sınırlı olmalıdır. Bu başlık altında kısa olgu sunumu makaleleri de yayınlanır.

11.7. "Tanınız nedir?" sunumlarında kısa bir girişi, problemin tanımlanması, ipucu niteliğindeki fotoğraf ve şekillerin sunulması, kesin tanı ve bu tanının tartışılarak eğitime yönelik mesajların vurgulanması gerekmektedir.

11.8. Derleme
Derlemeler: Güncel bir konuyu, bağımsız, hiçbir farklı görüşü öne çıkarmadan derinlemesine inceleyen yazılardır. Gönderilecek derlemeler güncel kaynaklara dayanmalıdır. Yazar, alanında yetkin ve bu yetkinliği özgeçmişi ve geçmiş yayınları ile kanıtlamış olmalıdır. Konu ile ilgili bilgi birikimi, deneyimler ile yorumlanarak aktarılmalıdır. Derleme konusunu editörle görüşmeniz tavsiye edilir.

12. Resim, Grafik ve Şekiller
Tüm görsel materyaller metnin sonunda ayrı birer sayfa olarak hazırlanmalıdır. Resim ,grafik ve şekillerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.

Resim, grafik ve şekillere metindeki geçiş sırasına göre numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Başka bir yayından alıntı yapılıyorsa yazılı baskı izni birlikte yollanmalıdır. Fotoğrafların ayrıntıları seçilmeli, JPEG formatında ve en az 300 piksel/inç olarak kaydedilmelidir.

Resim, grafik ve şekiller metin içerisine yapıştırılarak gönderilmemeli.

13. Tablolar
Tüm tablolar metinde geçiş sırasına göre arabik rakamı ile numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar alt kısımda mutlaka açıklanmalıdır. Tablolar metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirme amacı ile hazırlanmalı ve metnin tekrarı olmamalıdır.

Tablo sayısı üçten fazla ve başlık hariç tablo için satır sayısı 10'dan fazla olamaz. Tablolar yalnızca yatay çizgi içerirler; dikey çizgileri bulunamaz. Yazar(lar) üçten fazla tabloda ısrarlı iseler, fazla her tablo için ücret talep edilir.

14. Kaynaklar
Kaynakların gerçekliğinden yazarlar sorumludur.
Metin içinde: Kullanılan kaynaklar, ilgili cümlenin sonunda noktadan hemen önce üst simge olarak belirtilmelidir. Eğer, kullanılan kaynağın yazar/yazarları cümle başında belirtiliyorsa, kaynak isimden hemen sonra gelecek şekilde üst simge olarak yazılmalıdır.

Kaynaklar bölümünde: Kaynaklar metin içerisinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde 6’dan daha fazla yazar olduğunda ilk 3 yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, yabancı dildeki kaynaklarda “et al.” ifadesi kullanılmalıdır. Dergilerin isimleri Index Medicus’ta kullanılan stillere göre kısaltılmalıdır.

Kaynaklar için özellikle aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
14.1. Dergiler:
1) Yazarın soyadı ve isimlerinin baş harfleri (iki nokta üst üste);
2) Yazının başlığı (ilk harf dışında tamamen küçük harflerle) (nokta);
3) Derginin adı veya Index Medicus'a göre kısaltılmış şekli;
4) Yayınlandığı yıl (noktalı virgül); Cilt numarası (arabik) (iki nokta üst üste); ilk sayfa (tire) son sayfa (nokta).

Örn: 1. Akman A, Alpsoy E: Behcet's disease: current aspects in the etiopathogenesis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol 2009;43:32-8.

14.2. Kitaplar:
a) Kitabın tümünü aynı yazar(lar) yazmışsa:
1) Yazarın adı (dergideki gibi) (İki nokta üst üste);
2) Kitabın adı (nokta);
3) (Varsa) kaçıncı baskıda olduğu (nokta);
4) Yayınlandığı şehir, (Birkaç taneyse yalnızca ilki) (virgül);
5) Yayınevi (virgül);
6) Yayınlandığı yıl (noktalı virgül);
7) İlk sayfa (tire) son sayfa (nokta).

Örn: 1. Lever WF, Schaumburg-Lever G: Histopathology of the skin. 6'ıncı Baskı. Philadelphia. JB Lippincott Company,1983;271-89.

14.3. Kitap bölümü ise;
b) Kitabın editörü ve bölüm yazarı ayrı kişilerse:
1) Yazarın adı (dergideki gibi) (iki nokta üstüste);
2) Bölümün başlığı (dergideki gibi) (nokta);
3) Kitabın adı (nokta);
4) (Ed.yazıldıktan sonra) Editör ad(lar)ı (nokta);
5) (Varsa) kaçıncı baskı olduğu (nokta);
6) Yayınlandığı şehir (virgül);
7) Yayınevi (virgül);
8) Yayınlandığı yıl (noktalı virgül);
9) Yararlanılan bölümün ilk sayfası (tire) son sayfası (nokta).

Örn: 1. Öke N: Deri hakkında genel bilgiler. Dermatoloji. Ed. Tüzün Y, Kotoğyan A, Saylan T. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevi 1985:1-13.

15. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde yazı, bekletilmeden yazarına iade edilecektir.

16. Türkderm'de yayınlanan yazı fotoğraf ve şekillerin yayın hakkı Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'nin yazılı izni ile Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. İzin alınmadan kullanılamaz, mikrofilme çekilemez, teksir veya başka bir teknikle çoğaltılamaz. İlanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. Türkderm dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı yayınlanır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez özel sayı yayınlanır. Türkderm basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Hızlı Arama

LookUs & Online Makale