E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Cilt : 58 Sayı : 1 Yıl : 2024
Dergimiz 2012 aralık sayısıyla karekod sistemi uygulamasına başlamıştır.

Makalelerin üzerinde bulunan Karekodu dilediğiniz akıllı cihazınız ile okutarak makaleyi indirebilir veya meslektaşlarınızlada paylaşa bilirsiniz.

Cihazınıza QR codeReader app indirerek uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Apple app için tıklayınız
Android app için tıklayınız

Tarihçe

Türkderm- Türk Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi'nin Hayat Hikayesi

 

Yurdumuzda dermatoloji ile ilgili olarak yayınlanmış az sayıda süreli yayın bulunmaktadır. Burada yayınların listesini vermekten çok, en uzun ömürlü ve en önemli yayın olarak gördüğümüz Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi'nin başlangıcından itibaren gelişmesini kısa notlar halinde vermek istedim.

İstanbul Emraz-ı Cildiyye ve Efrenciyye Cemiyeti Mecmuası
(Bulletin de la Societe de Dermatologie et de Syphiligraphie de Constantinople):

Arap harfleriyle Türkçe basılmış ilk dermatoloji mecmuasıdır. 1919'da kurulan cemiyet tarafından yarı Fransızca ve yarı Türkçe olarak yayınlanmıştır. Yayın hayatına 15 Nisan 1337 (1921) de başlamış ve ancak 6 nüsha basılabilmiştir. Mecmuanın yayın müdürü Ömer Abdurrahman'dır. Derginin yazarları arasında Hulusi Behçet, Menahem Hodara, Şükrü Mehmet Sekban, Emil Orfanidis, Muallim Ali Rıza gibi hekimler bulunmaktadır. Yayınlanan konulardan bazılarının başlıkları söyledir: "Frenginin tedavi-i umumiyesi", "Süblimenin cild-i tabii üzerine tesiri ve mütalaa-i nesciesi", "Cemiyetin sene-i devriye-i içtimaileri", Halka mahsus sıhhi sütunlar", "Frengi ve İzdivaç mes'elesi".

Deri Hastalıkları Frengi Kliniği Arşivi:

Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından 1934 yılında yeniden yayın hayatına başlayan dergi vefat tarihi olan 1948 yılına kadar devam etmiştir. İçerik ve yayın kalitesi bakımından mükemmel olan bu dergide her türlü özel etüd ve travaylara yer verilmiş, ulusal ve uluslararası dernek ve toplantılar, nekrolojik bilgiler de geniş biçimde yer almıştır.

Deri Hastalıkları Frengi Kliniği Arşivi:

İstanbul Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği yayın organı olarak 1963 yılından beri yayınlanmaktadır. Arşiv bu şekliyle en uzun ömürlü yayın olma durumundadır. Ayni zamanda cemiyet haberleri, biyografi ve nekroloji bölümleri ile dermatoloji tarihi içinde önemli bir kaynak oluşturmaktadır. 1963- 1980 yılları arasında beyaz karton kapakla yayınlanan derginin gelişmesinde merhum doktorlar Kemal Turgut, Cevat Sargın ile Prof. Dr. Nevzat Öke yanında, Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu'nun büyük katkıları olmuştur.

1980 yılında Doç. Dr. Adem Köşlü ve Uzm. Dr. Yalçın Tüzün'ün gayretleri ile üzerinde dernek logosu bulunan sarı kapaklı ve yeni düzeni içinde dergi 9 yıl çıkarıldıktan sonra mavi karton kapak ve Hulusi Behçet logolu olarak 2 yıl daha devam etmiştir.

Türkderm:

1992 yılından itibaren dergimizde çok önemli değişiklikler yapıldı. Hem boyutları değişti, hem de çift kolon yayına geçildi. Kapakta logo olarak Prof. Dr. Hulusi Behçet'in güzel bir resmi kullanıldı. Zaman zaman renkli resim baskısı yapıldı.

 
Bu özellikleri ile uluslararası standardı yakalayan arşivimiz yapılan girişimler sonucu"Excerpta Medica"ya dahil edildi. Bu münasebetle arşive"Türkderm"adı ilave edildi. Gelişmelerde aralıksız dernek yönetiminde bulunan Prof. Dr. Agop Kotogyan ve ekibinin, özellikle dergi editörü Prof. Dr. Yalçın Tüzün'ün üstün katkılarının belirtmek isterim. Nihayet arşivimiz son olarak 1998 yılında yenilendi. Gri ve Kırmızı renklerin hakim olduğu ve dernek logosuna sahip kapak değişikliği yapıldı. Ayni zamanda formatı değişen arşiv Başyazı (Editorial), Derleme (Review), Araştırma (Study), Olgu Bildirisi (Case report), Sürekli Eğitim (Contunuing Education), Kısa Bildiriler (Short Reports) konularında yazı kabul etmektedir. Ve yine ilk kez dergi basımı ve dağıtımı profesyonellere bırakıldı. Galenos Yayıncılık Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti. Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği denetiminde bu işi iyi bir şekilde sürdürmektedir. Zamanlarının önemli bir kısmını ayırarak arşivimizin yılda 4 sayı halinde muntazam çıkmasını sağlıyan Sn Dernek Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aydemir ve Editör Doç. Dr. Nahide Onsun'a da teşekkür borçluyuz. Görüldüğü gibi 80 yılı aşkın tarihçesi bulunan arşivimizin gelişmesi çeşitli aşamalar geçirmiştir. Tabii ki bu kolay olmamıştır. İsmini zikretttiğim meslekdaşlarımızın dışında destek ve yardımları için tüm gayret gösterenlere minnettarız. Ayrıca dergimizin uzun yıllar yaşayabilmesi şüphesiz mensuplarının mesleki ve eski ifade ile içtimai heyecanları sonucu mümkün olabilmiştir. Bu özverili hizmetlerin gelecek nesillere örnek olmasını ve kendilerine görev verildiğinde daha mükemmelini yapmalarını dilerim. Saygılarımla

Doç. Dr. Adem Köşlü
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Klinik Şefi

Hızlı Arama

LookUs & Online Makale