E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Carcinoma Telangiectaticum of Unknown Primary [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 70-72

Carcinoma Telangiectaticum of Unknown Primary

Demet Çiçek1, Başak Kandi (coşkun)1, Betül Demir1, Ferda Dağlı2, Fatma Gedik3
1Department Of Dermatology, Firat University, Elazig, Turkey
2Department Of Pathology, Firat University, Elazig, Turkey
3Department Of Anesthesia And Reanimation Ad., Firat University, Elazig, Turkey

Carcinoma telangiectaticum is an unusual type of cutaneous metastasis originating from various malignant tumors and characterized by telangiectases. This disorder appears with the spread of malignant cells to the skin via superficial lymphatics. It presents as small pink to purplish pseudovesicles, purpuric papules, plaques and telangiectases.
A 58-year-old female patient with extensive internal organ metastasis, the primary of which could not be determined, was consulted for bluish lesion on her abdomen, while she was receiving cisplatinum and etoposide combination chemotherapy and radiotherapy. Histopathologic examination revealed that the superficial lymphatics in dermis were attacked by tumoral cells. Final diagnosis was established by clinical and histopathological findings as carcinoma telangiectaticum due to metastasis of a malignant tumor of unknown origin. Unfortunately our patient succumbed during her chemotherapy.

Keywords: Carcinoma Telangiectaticum

Primeri Belli Olmayan Bir Karsinoma Telanjiektatikum

Demet Çiçek1, Başak Kandi (coşkun)1, Betül Demir1, Ferda Dağlı2, Fatma Gedik3
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Ad. Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ad. Elazığ
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Ad. Elazığ

Karsinoma telanjiektatikum malinitelere bağlı olarak gelişen, telenjiektazi benzeri lezyonlarla karakterize olan ve nadir görülen bir kutanöz metastaz şeklidir. Hastalık malin hücrelerin, yüzeyel lenfatikler yoluyla deriye yayılımı ile ortaya çıkar ve klinik olarak pembe-mor renkli psödovezikül, purpurik papül, plak ve telenjiektaziler ile karakterizedir.
Primer karsinomu tam olarak tespit edilemeyen, yaygın iç organ metastazları bulunan 58 yaşında bayan hasta, radyoterapi ve cisplatin-etoposide kombine kemoterapi tedavisi devam eden hastanın karın bölgesindeki döküntü nedeniyle değerlendirildi. Lezyonlardan alınan biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesinde dermiste özellikle yüzeyel lenfatiklerde genişleme ve bu lenfatiklerin hemen tümüyle tümör hücreleri tarafından doldurulduğu görüldü. Klinik ve histopatolojik incelemeler doğrultusunda hastaya primeri bilinmeyen malin epitelyal tümör metastazına bağlı karsinoma telanjiektatikum tanısı konuldu. Hasta mevcut kemoterapisine devam edilirken kaybedildi.

Anahtar Kelimeler: Karsinoma Telanjiektatikum

Demet Çiçek, Başak Kandi (coşkun), Betül Demir, Ferda Dağlı, Fatma Gedik. Carcinoma Telangiectaticum of Unknown Primary. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 70-72

Corresponding Author: Demet Çiçek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale