E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Clear cell basal cell carcinoma with neuroendocrine differentiation [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(2): 73-76 | DOI: 10.4274/turkderm.01069

Clear cell basal cell carcinoma with neuroendocrine differentiation

Cem Leblebici1, Oğuzhan Okcu1, Canan Kelten1, Ayşe Esra Koku Aksu2
1Department Of Pathology, İstanbul Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department Of Dermatology, İstanbul Education And Research Hospital, İstanbul, Turkey

Basal cell carcinomas (BCC) are tumors arising from pluripotent stem cells of the epidermis or hair follicles. There are many histological subtypes such as clear cell, a rare variant, and they have the capacity to differentiate towards distinct directions such as neuroendocrine differentiation (NED). An 81-year-old female patient presented with a mass on the lateral side of the right eyebrow. Excisional biopsy was performed. Histopathologic examination revealed clear cell BCC with prominent rosette-like structures suggesting NED. Immunohistochemically, tumor cells were positive for chromogranin and CD56. This is the first reported case of clear cell basal carcinoma with NED.

Keywords: Basal cell carcinoma, neuroendocrine differentiation, clear cell

Nöroendokrin diferansiyasyon gösteren berrak hücreli bazal hücreli karsinom

Cem Leblebici1, Oğuzhan Okcu1, Canan Kelten1, Ayşe Esra Koku Aksu2
1İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bazal hücreli karsinomlar (BHK) epidermis ya da kıl folikülündeki pluripotent kök hücreden çıkan tümörlerdir. Nadir görülen berrak hücreli varyantı gibi çok sayıda histolojik alt tipi olup nöroendokrin diferansiyasyon (NED) gibi değişik yönlere diferansiyasyon kapasitesine sahiptirler. Seksen bir yaşında kadın hasta sağ kaş üzerinde kitle şikayeti ile başvurdu. Uygulanan eksizyonel biyopsi materyalinin histolojik incelemesinde NED’i düşündüren rozet benzeri yapılar oluşturan berrak hücreli BHK görüldü. İmmünhistokimyasal çalışmada tümör hücreleri kromogranin ve CD56 ile pozitif boyandı. Bu olgu literatürde bildirilen NED gösteren ilk berrak hücreli BHK olgusudur.

Anahtar Kelimeler: Bazal hücreli karsinom, nöroendokrin diferansiyasyon, berrak hücre

Cem Leblebici, Oğuzhan Okcu, Canan Kelten, Ayşe Esra Koku Aksu. Clear cell basal cell carcinoma with neuroendocrine differentiation. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(2): 73-76

Corresponding Author: Cem Leblebici, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale