E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
What is your diagnosis? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 145-146 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.01460

What is your diagnosis?

Gülistan Maçin
Niğde Ömer Halisdemir University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venerology, Niğde, Turkey

Acute genital ulcers are painful and distressing to women. Lipschutz Ulcer is an uncommon disease that typically occurs in sexually inactive young women. The main differential diagnosis are sexually-transmitted or non-infectious diseases which cause genital or oro-genital ulcerations. This article aims to review the diagnosis of acute genital ulcers and, through a rare case of acute genital ulcerations, to discuss diagnostic procedures.

Keywords: Lipschutz ulcer, acute genital ulceration, diagnosis, young women

Tanınız nedir?

Gülistan Maçin
Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi,Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Niğde

Akut genital ülserler kadınlar için ağrılı ve rahatsız edicidir. Lipschutz Ülser, tipik olarak cinsel olarak aktif olmayan genç kadınlarda görülen nadir bir hastalıktır.Ana ayırıcı tanı, genital veya orogenital ülserasyonlara neden olan cinsel yolla bulaşan veya bulaşıcı olmayan hastalıklardır.
Bu makale, akut genital ülser tanısını gözden geçirmeyi ve nadir görülen bir akut genital ülserasyon olgusu üzerinden tanı prosedürlerini tartışmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lipschultz ülser, akut genital ülserasyon, tanı, genç kız

Gülistan Maçin. What is your diagnosis?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(3): 145-146

Corresponding Author: Gülistan Maçin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale