E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Brodalumab [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 58-60 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2022.01643

Brodalumab

Murat Borlu
Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Kayseri, Turkey

Brodalumab is a human monoclonal antibody that inhibits interleukin-17 (IL-17) pathway by binding to IL-17 receptor. In clinical trials, a PASI75 response has been achieved in 82-84% of the patients at week 12. It was shown to be effective also in generalized pustular and erythrodermic psoriasis. As with other IL-17 inhibitors, brodalumab should be used with caution in patients with inflammatory bowel disease.

Keywords: Anti-IL-17RA, brodalumab, psoriasis

Brodalumab

Murat Borlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Kayseri

Brodalumab interlökin-17 (IL-17) reseptörüne bağlanarak IL-17 yolağını inhibe eden insan kaynaklı bir monoklonal antikordur. Klinik araştırmalarda, 12. haftada hastaların %82 ila 84’ünde PAŞİ75 yanıtı elde edilmiştir. Generalize püstüler ve eritrodermik psoriasiste de etkili olduğu gösterilmiştir. Diğer IL-17 inhibitörlerinde olduğu gibi inflamatuar barsak hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anti-IL-17RA, brodalumab, psoriasis

Murat Borlu. Brodalumab. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2022; 56(1): 58-60

Corresponding Author: Murat Borlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale