E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Postherpetic neuralgia and treatment [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 298-302

Postherpetic neuralgia and treatment

Deniz Türker Akyol1, Serap Utaş1

Postherpetic neuralgia, is a chronic pain syndrome that is often refractory to treatment and can persist for years. This can result in physical, occupational and social disability, psychological distress. A wide range of treatment measures have been tried but until recently, very few of these had been shown unequivocally to be effective. In this review we provide an update on recent developments in the treatment of postherpetic neuralgia.

Keywords: Postherpetic neuralgia, treatment

Postherpetik nevralji ve tedavisi

Deniz Türker Akyol1, Serap Utaş1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Postherpetik nevralji, sıklıkla tedavilere dirençli, fiziksel ve sosyal sakatlıklara, psikolojik bozukluklara yol açabilen ve yıllarca sürebilen kronik bir ağrı sendromudur. Birçok farklı tedavi yöntemi denenmesine rağmen son yıllara kadar sadece bunlardan birkaçının etkili olduğu gösterilmiştir. Bu derlemede postherpetik nevralji tedavisindeki son gelişmeler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Postherpetik nevralji, tedavi

Deniz Türker Akyol, Serap Utaş. Postherpetic neuralgia and treatment. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2002; 36(4): 298-302
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale