E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of angioedema-like atypic scleromyxedema responding to treatment with steroid [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(1): 28-30 | DOI: 10.4274/turkderm.04809

A case of angioedema-like atypic scleromyxedema responding to treatment with steroid

Ayşegül Polat1, Yelda Kapıcıoğlu1, Nurhan Şahin2, Mikail Yılmaz1
1Department Of Dermatology, Inonu Unıversity, Malatya, Turkey
2Department Of Patology, Inonu Unıversity, Malatya, Turkey

Lichen myxedematosus is a chronic, inflammatory, systemic dermatose characterized by dermal musin deposition and increased fibroblasts in the absence of thyroid dysfunction. It is usually seen together with paraproteinemia. It is clinically classified as scleromyxedema (papular mucinosis), localized lichen myxedematosus, and atypical lichen myxedematosus. Etiopathogenesis of the disease which is very difficult to treat is still unknown. Herein, we present a case of atypical scleromyxedema without monoclonal gammopathy mimicking angioedema, rapidly developing and responding to steroid treatment.

Keywords: Scleromyxedema, angioedema, treatment

Steroid tedavisine yanıt veren anjiyoödem benzeri atipik skleromiksödem olgusu

Ayşegül Polat1, Yelda Kapıcıoğlu1, Nurhan Şahin2, Mikail Yılmaz1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Malatya, Türkiye

Liken miksödematoz, deride müsin birikimi ve fibroblast artışıyla seyreden, tiroid bozukluklarının eşlik etmediği kronik, sistemik, enflamatuvar bir dermatozdur. Genellikle paraproteinemiler ile birlikte görülür. Klinik olarak skleromiksödem (papüler müsinöz), lokalize liken miksödematozus, atipik liken miksödematozus olarak sınıflandırılır. Tedavisi oldukça güç olan hastalığın etiyopatogenezi halen tam anlaşılamamıştır. Burada anjiyoödem benzeri başlangıç gösterip, hızlı gelişen ve steroid tedavisine cevap veren monoklonal gamopatisiz atipik bir skleromiksödem olgusu sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Skleromiksödem, anjiyoödem, tedavi

Ayşegül Polat, Yelda Kapıcıoğlu, Nurhan Şahin, Mikail Yılmaz. A case of angioedema-like atypic scleromyxedema responding to treatment with steroid. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2016; 50(1): 28-30

Corresponding Author: Ayşegül Polat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale