E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
What is your diagnosis 1? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 37-38 | DOI: 10.4274/turkderm.04900

What is your diagnosis 1?

Hakan Turan1, Esma Uslu1, Gizem Yavuzcan1, Feyza Başar2, Havva Erdem2
1Duzce University School of Medicine, Department of Dermatology, Düzce
2Duzce University School of Medicine, Department of Pathology, Düzce


Tanınız nedir 1?

Hakan Turan1, Esma Uslu1, Gizem Yavuzcan1, Feyza Başar2, Havva Erdem2
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı, Düzce
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Düzce

Otuz dokuz yaşında kadın hasta saçlı derisindeki küçük yumrular nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hasta lezyonlarının ilk olarak 2 yıl önce tek lezyon olarak başladığını daha sonra sayıca arttığını, çap olarak da büyüdüklerini tarifliyordu. Lezyon yerinde travma ve ısırık hikayesi yoktu. Lezyonlarda hafif kaşıntı mevcuttu ve birkaç defa tarak değmesi sonucu kanama gelişmişti. Özgeçmiş ve soy geçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Sistemik muayenesi normaldi, boyunda ele gelen lenf nodülü yoktu. Yapılan dermatolojik muayenede saçlı deride oksipital bölgede lokalize pembemsi mor renkte, hafif kaşıntılı, 5-10 mm arasında değişen çaplarda toplam 6 adet orta sertlikte papülonodül tespit edildi (Resim 1). Laboratuvar incelemelerinde tam kan sayımı, eozinofil yüzdesi ve biyokimyasal rutin parametreleri normal sınırlardaydı. Lezyonlardan punch biyopsi yapıldı (Resim 2a, b) (Resim 3). Mevcut klinik ve histopatolojik bulgular eşliğinde tanınız nedir?

Anahtar Kelimeler: anjiolenfoid hiperplazi, eozinofil, kaldırım taşı

Hakan Turan, Esma Uslu, Gizem Yavuzcan, Feyza Başar, Havva Erdem. What is your diagnosis 1?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2015; 49(1): 37-38

Corresponding Author: Hakan Turan, Türkiye
LookUs & Online Makale