E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Diffuse large B-cell lymphoma, leg type: A case report [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(4): 161-164 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.05873

Diffuse large B-cell lymphoma, leg type: A case report

Begüm Ünlü1, Ayça Cordan Yazıcı1, Güliz İkizoğlu1, Yasemin Yuyucu Karabulut2, Anıl Tombak3
1Mersin University Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Mersin, Turkey
2Mersin University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Mersin, Turkey
3Mersin University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Mersin, Turke

Primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, leg type is a primary cutaneous B cell lymphoma of aggressive behavior and regarded as a unique entity. We reported a 74 years old female patient who presented with rapidly growing nodules with an ulcer on her left leg for four months. Skin biopsy revealed pathologic findings consistent with diffuse large B-cell lymphoma. We want to emphasize that malignant entities should always be in mind in the differential diagnosis of rapidly growing nodules, plaques, and non-healing ulcers.

Keywords: Lymphoma, leg type ulcer, B cell

Diffüz büyük B hücreli lenfoma, bacak tipi: Bir olgu sunumu

Begüm Ünlü1, Ayça Cordan Yazıcı1, Güliz İkizoğlu1, Yasemin Yuyucu Karabulut2, Anıl Tombak3
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı

Diffüz büyük B hücreli lenfoma, bacak tipi, primer kütanöz lenfomaların nadir görülen, kötü prognozlu bir alt tipidir. Yetmiş dört yaşında kadın hasta, sol bacağında, 4 ay önce ortaya çıkan, hızlı büyüyen, şişlikler ve yaralar yakınmasıyla dermatoloji kliniğimize başvurdu. Tanı alınan deri biyopsi materyalinin histopatolojik inceleme ile konuldu. İyileşmeyen bacak ülserlerinde, nodül ve plak lezyonlarında, malign hastalıklardan şüphelenilerek biyopsi alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Lenfoma, bacak tipi, ülser, B hücreli

Begüm Ünlü, Ayça Cordan Yazıcı, Güliz İkizoğlu, Yasemin Yuyucu Karabulut, Anıl Tombak. Diffuse large B-cell lymphoma, leg type: A case report. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(4): 161-164

Corresponding Author: Begüm Ünlü, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale