E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
A case of lymphangioma circumscriptum successfully treated with topical sirolimus [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(1): 21-23 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.06791

A case of lymphangioma circumscriptum successfully treated with topical sirolimus

Malik Güngör, Aslı Bilgiç
Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Dermatology and Venereology, Antalya, Türkiye

Children who have lymphatic malformations frequently experience functional limitations and aesthetic abnormalities that have a significant impact on their quality of life and may pose a threat to their lives. Conventional treatments such as surgery or sclerotherapy are rarely curative, demonstrating the great need for new treatment modalities. Recently, oral or topical administration of sirolimus has successfully treated lymphatic malformations. We report the 6-month treatment outcome of a 7-year-old boy with lesions consistent with lymphangioma circumscriptum on the left side of the neck since birth who was successfully treated with topical sirolimus.

Keywords: Vascular malformation, topical therapy, sirolimus

Topikal sirolimus ile başarılı bir şekilde tedavi edilen bir lenfanjioma sirkumskriptum olgusu

Malik Güngör, Aslı Bilgiç
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,Deri Ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı,Antalya

Lenfatik malformasyonlu çocuklar genellikle yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen ve hayatı tehdit edebilen fonksiyonel bozukluklardan ve estetik deformitelerden muzdariptir. Cerrahi ve/veya skleroterapi gibi geleneksel tedavilerin nadiren iyileştirici olması, yeni tedavi yöntemlerine duyulan büyük ihtiyacı ortaya koymaktadır. Son yıllarda, oral veya topikal sirolimus lenfatik malformasyonlarda başarıyla kullanılmaktadır. Bu yazıda, doğumundan beri boynun sol tarafında lenfanjioma sirkumskriptum ile uyumlu lezyonları olan ve topikal sirolimus ile başarılı bir şekilde tedavi edilen 7 yaşındaki bir erkek çocuğun 6 aylık tedavi sonucu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vasküler malformasyon, topikal tedavi, sirolimus

Malik Güngör, Aslı Bilgiç. A case of lymphangioma circumscriptum successfully treated with topical sirolimus. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2024; 58(1): 21-23

Corresponding Author: Malik Güngör, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale