E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Epidemiology of Melanoma [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 1-5

Epidemiology of Melanoma

Sedat Özçelik, Melih Akyol
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas, Turkey

The incidence of melanoma is increasing at a rate greater than any other form of cancer in the world, especially in white race, and melanoma looks as a serious health problem. Therefore, many countries apply melanoma control programmes. For the success of these control programmes, it needs to have epidemiologic data about melanoma. The epidemiology of melanoma not only includes recording the incidence and mortality rates for the tumor, but also looking possible factors important causation. It should be known which preventions may decrease tumor incidence. Melanoma records are inadequate in our country. Epidemiologic studies on melanoma are essential for a realistic assessment of the incidence of the tumour, possible risk factors, prevention strategies and the need for caring.

Keywords: Melanoma, epidemiology

Melanoma Epidemiyolojisi

Sedat Özçelik, Melih Akyol
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye

Dünyada melanoma insidansı, özellikle beyaz ırkta diğer kanser türlerinden daha büyük bir hızla artmakta ve melanoma ciddi bir sağlık sorunu olarak görünmektedir. Bu yüzden, pek çok ülkede melanoma kontrol programları uygulanmaktadır. Bu programların başarısı için melanoma hakkında epidemiyolojik bilgilere gereksinim vardır. Melanoma epidemiyolojisi yalnızca tümörün insidans ve mortalite oranlarının kaydını değil, aynı zamanda neden olan önemli olası faktörleri de kapsamalıdır. Hangi önlemlerin tümör insidansını azaltabileceği bilinmelidir. Ülkemizde melanoma kayıtları yetersizdir. Melanoma ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar, tümör insidansı, olası risk faktörleri, önleme stratejileri ve bakım gereksinimlerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmek açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Melanoma, epidemiyoloji

Sedat Özçelik, Melih Akyol. Epidemiology of Melanoma. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2007; 41(2): 1-5

Corresponding Author: Sedat Özçelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale