E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 222-227

Tümör cerrahisinden sonra sekonder yara iyileşmesine bırakılan olgulardaki gözlemlerimiz

Y. Oram1, Gürsoy Doğan1, Ersoy Hazneci1, Sezai Şaşamaz1, Yelda Karıncaoğlu1
İnönü Ün. Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Tümör cerrahisinden sonra defektlerin kapatılması için çeşitli rekonstrüktif cerrahi girişimler yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok eski çağlardan beri bilinen sekonder yara iyileşmesi bazı özel durumlarda rekonstrüktif cerrahi ile karşılaştırıldığında aynı ve hatta daha iyi kozmetik sonuçlar doğurmakta, aynı zamanda cerrahi komplikasyonları taşımamaktadır. Bu retrospektif çalışmada tümör eksizyonu yapılan 96 olgudan sekonder iyileşmeye bırakılan 9 defekt incelenmiştir. Cerrahi yaralar iyileşme süresince hidrokolloid örtü (DuoDERM) ile kapatılmıştır. Kliniğimizde melanom dışı deri kanseri eksizyonu sonucu oluşan defektlerin %9.3' ü sekonder yara iyileşmesine bırakılmıştır. Sekonder iyileşme özellikle konkav anatomik bölgelerdeki defektlerde cerrahi komplikasyon riskine girmemek ve cerrahi süresini kısaltmak amacıyla planlanmıştır. Olguların tümünde 1. ay sonunda defektin belirgin olarak kapandığı ve 2. ay sonunda kozmetik ve fonksiyonel olarak yeterli iyileşmenin geliştiği gözlenmiştir. Kozmetik ve fonksiyonel olarak başarılı kabul ettiğimiz sonuçlarımızı belirleyen en önemli parametre defekt olarak lokalizasyonudur. Dermatolojik cerrahi eğitiminde, oluşan cerrahi defektlerin hemen kapatılması yaklaşımı öne sürülmekle birlikte, bazı olgularda tümör eksizyonundan sonra sekonder iyileşme iyi bir alternatif olabilir.


Y. Oram, Gürsoy Doğan, Ersoy Hazneci, Sezai Şaşamaz, Yelda Karıncaoğlu. Tümör cerrahisinden sonra sekonder yara iyileşmesine bırakılan olgulardaki gözlemlerimiz. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(4): 222-227
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale