E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Childhood Vitiligo: Epidemiology and Etiology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 81-86

Childhood Vitiligo: Epidemiology and Etiology

Sevgi Bahadır, Savaş Yaylı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Trabzon, Turkey

Childhood vitiligo shows different characteristics than that of adulthood in clinical types, primary localisation, association with autoimmune disorders and many other subjects.
Despite the presence of many new theories and classical ones that try to define the reasons of the disease, the etiology of vitiligo is still a subject of discussion. It is accepted that the disease occurs following a complex process including many factors.
Hereby we evaluate and discuss the epidemiologic and etiologic characteristics of the childhood vitiligo in the view of the recent relevant literature.

Keywords: Vitiligo, epidemiology, etiology

Çocuklarda Vitiligo: Epidemiyoloji ve Etyoloji

Sevgi Bahadır, Savaş Yaylı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Çocukluk çağında ortaya çıkan vitiligo; hastalığın klinik tipi, başlangıç yeri, otoimmün hastalıklar ile birlikteliği gibi birçok konuda erişkin vitiligosundan farklı özellikler göstermektedir. Vitiligonun etyolojisi, hastalığın nedenlerini ortaya koymaya çalışan klasik teoriler ve birçok yeni teorinin varlığına rağmen hala tartışma konusudur. Hastalığın, birçok faktörün katıldığı kompleks bir sürecin sonunda ortaya çıktığı görüşü hakimdir. Bu makalede, çocuklarda ortaya çıkan vitiligoya ait epidemiyolojik özellikler ve vitiligonun etyolojisi yeni görüşler ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vitiligo, epidemiyoloji, etyoloji

Sevgi Bahadır, Savaş Yaylı. Childhood Vitiligo: Epidemiology and Etiology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 81-86

Corresponding Author: Sevgi Bahadır, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale