E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
What is your diagnosis? [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 111-112

What is your diagnosis?

Erdoğan Soyuçen1, Ertuğrul Kıykım1, Handan Hakyemez Toptan2, Yeliz Erdemoğlu3, Nilüfer Topal Göknar4, Ahmet Aydın1
1Department Of Pediatric Metabolism And Nutrition, Istanbul University Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Clinic Of Child Health And Diseases, Kanuni Sultan Süleyman Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department Of Dermatology, Kanuni Sultan Süleyman Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Child Health And Diseases, Bezmialem Vakıf University Medical Faculty Hospital, Istanbul, Turkey

Tanınız nedir?
4 aylık kız hasta yenidoğan döneminde propionik asidemi tanısı ile takibe alınmış. Poliklinik kontrollerini aksatan hasta tanı aldıktan 4 ay sonra acil servise, kusma, sık nefes alıp verme ve yaygın döküntü şikayeti ile başvurdu Fizik muayenesinde: Genel durum orta, ağız mukozası kuru, ön fontanel hafif çökük. Taşipneik. Dermatolojik muaynesi: Ağız mukozasında glossit, stomatit, ağız kenarında şilozis mevcuttu. Saçlı deri üzerinde vellüs tipi kıl gelişimi saptandı. Perioral bölge, ekstremiteler ve gövdede, krutlu erode olmakla birlikte tüm vücutta yaygın deskuamatif lezyonlar vardı. Her iki üst ekstremitenin alt fleksör yüzünde daha belirgin olmak üzere eritemli, vezikülobüllöz, bazı bölgelerde sulantılı, erode ve kurutlu lezyonlar belirgindi. (Resim1). Yapılan tetkiklerinde, metabolik asidoz, hiperpotasemi, hipoalbüminemi saptandı. Çinko serum seviyesi 84 μg/dL (N: 75-120 μg/dL) ile normal sınırlardaydı. Yapılan kantitatif plazma aminoasit tetkikinde; Valin, izolösin, lizin ve sistin gibi esansiyel aminoasitleri düşük saptandı. (Tablo 1)

Keywords: Akrodermatitis Dismetabolika, Metabolik Hastalık, dermatolojik cilt bulguları, izolösin

Tanınız nedir?

Erdoğan Soyuçen1, Ertuğrul Kıykım1, Handan Hakyemez Toptan2, Yeliz Erdemoğlu3, Nilüfer Topal Göknar4, Ahmet Aydın1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma Ve Beslenme Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Tanınız nedir?
4 aylık kız hasta yenidoğan döneminde propionik asidemi tanısı ile takibe alınmış. Poliklinik kontrollerini aksatan hasta tanı aldıktan 4 ay sonra acil servise, kusma, sık nefes alıp verme ve yaygın döküntü şikayeti ile başvurdu Fizik muayenesinde: Genel durum orta, ağız mukozası kuru, ön fontanel hafif çökük. Taşipneik. Dermatolojik muaynesi: Ağız mukozasında glossit, stomatit, ağız kenarında şilozis mevcuttu. Saçlı deri üzerinde vellüs tipi kıl gelişimi saptandı. Perioral bölge, ekstremiteler ve gövdede, krutlu erode olmakla birlikte tüm vücutta yaygın deskuamatif lezyonlar vardı. Her iki üst ekstremitenin alt fleksör yüzünde daha belirgin olmak üzere eritemli, vezikülobüllöz, bazı bölgelerde sulantılı, erode ve kurutlu lezyonlar belirgindi. (Resim1). Yapılan tetkiklerinde, metabolik asidoz, hiperpotasemi, hipoalbüminemi saptandı. Çinko serum seviyesi 84 μg/dL (N: 75-120 μg/dL) ile normal sınırlardaydı. Yapılan kantitatif plazma aminoasit tetkikinde; Valin, izolösin, lizin ve sistin gibi esansiyel aminoasitleri düşük saptandı. (Tablo 1)

Anahtar Kelimeler: Akrodermatitis Dismetabolika, Metabolik Hastalık, dermatolojik cilt bulguları, izolösin

Erdoğan Soyuçen, Ertuğrul Kıykım, Handan Hakyemez Toptan, Yeliz Erdemoğlu, Nilüfer Topal Göknar, Ahmet Aydın. What is your diagnosis?. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2014; 48(2): 111-112

Corresponding Author: Erdoğan Soyuçen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale