E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Reliability of Turkish Version of Acne Quality of Life Scale in Patients with Acne Vulgaris [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 94-97

Reliability of Turkish Version of Acne Quality of Life Scale in Patients with Acne Vulgaris

Zeynep Demirçay1, Aslı Şenol1, Dilek Seçkin1, Figen Demir2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Turkey

BACKGROUND: Acne may have a negative impact on the patients' quality of life. There is no acne specific quality of life scale in Turkish. Our purpose is to translate Acne Quality of Life scale (AQOL), reliability and validity of which have been demonstrated by Gupta et. al, into Turkish and to validate the Turkish version. MATERIAL-METHOD: Turkish version of AQOL scale was developed by following international methodological recommendations (translation, quality control, back translation and pilot test). Turkish version was given to 120 patients attending to our outpatient acne clinic. Seventy-eight of them filled the questionnaire twice with 1 week interval; 43 filled as Turkish-Turkish, 35 filled as Turkish-English or English-Turkish. Internal consistency of the scale and test-retest reliability was measured by Cronbach alpha and Pearson's correlation analysis.
RESULTS: Internal consistency of the scale was good (Cronbach alpha = 0.84). There was a high degree of test-retest reliability (r = 0.88 for Turkish-Turkish, and r = 0.95 for Turkish-English or English-Turkish.). CONCLUSION: Our results demonstrate that Turkish version of AQOL scale can be used in Turkish acne patients.

Keywords: Acne, quality of life

Akne Vulgarisli Hastalarda Akne Yaşam Kalite Ölçeğinin Türkçe Güvenilirlik Çalışması

Zeynep Demirçay1, Aslı Şenol1, Dilek Seçkin1, Figen Demir2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş ve AMAÇ: Akne, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen bir hastalıktır. Ülkemizde, akneye özgü Türkçe bir yaşam kalite ölçeği bulunmamaktadır. Amacımız, Gupta ve arkadaşları tarafından geliştirilip, geçerli ve güvenilir olduğu kanıtlanmış olan Akne Yaşam Kalite Ölçeğinin (AYK Ölçeği) Türkçeye çevrilmesi ve güvenilirliğinin test edilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Ölçeğin Türkçe şekli, uluslararası çeviri önerileri izlenerek (çeviri, kalite kontrolü, geri çeviri ve pilot çalışma) oluşturuldu ve akne polikliniğimize başvuran 120 hastaya uygulandı. Bunların 78'i ölçeği birer hafta ara ile 2 kez cevapladı; 43'ü Türkçe-Türkçe, 35'i İngilizce-Türkçe veya Türkçe-İngilizce olarak yanıtladı. Ölçeğin iç tutarlılığı ve test-tekrar test güvenilirliği için Cronbach alfa ve Pearson's korelasyon analizi kullanıldı. Ölçeğin iç tutarlılığı yeterli bulundu (Cronbach alfa = 0.84). SONUÇ: Test-tekrar test arasında güçlü doğrusal bir ilişki saptandı (Türkçe-Türkçe test için r = 0.88, p < 0.001; İngilizce-Türkçe veya Türkçe-İngilizce test için r = 0.95, p < 0.001). Bu sonuçlar, AYK Ölçeğinin Türk akne hastalarında kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Akne, yaşam kalitesi

Zeynep Demirçay, Aslı Şenol, Dilek Seçkin, Figen Demir. Reliability of Turkish Version of Acne Quality of Life Scale in Patients with Acne Vulgaris. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(3): 94-97

Corresponding Author: Zeynep Demirçay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale