E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 125-129

Terbinafin ve itrakonazolün onikomikoz tedavisinde uzun süreli izlem sonuçları

Zeynep Demirçay1, Oya Gürbüz1, Raheleh Khaliazar1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Ayak tırnağı mantarı tedavisinde terbinafin ve itrakonazolün uzun süreli izlem sonrasındaki başarıları araştırıldı. çalışmaya direkt mikroskopik incelemesi ve kültür sonucu pozitif olan toplam 72 hasta alındı. bir hasta yan etki nedeniyle, 28 hasta kontrol muayenelerine gelmediği için çalışma dışı bırakıldı. Doksanaltı hafta boyunca izlenen 43 hastada, terbinafin (23 hasta), ve itrakonazol (20 hasta) tedavilerinin 48.,96. hafta sonuçalrı karşılaştırıldı. Tedavinin 48. haftasında terbinafin hastaların %95.6' sında, itrakonazol %65' inde başarılı bulundu (p<0.05). doksanaltıncı haftada ise terbinafinin başarı oranı %86.9, itrakonazol ile %55 olarak saptandı (p<0.05). Uzun süreli izlem sonucunda da terbinafinin itrakonazole göre üstün olan etkinliğinin devam ettiği görüldü. Ancak her iki grupta da 2. yılda nüks ve/veya reinfeksiyon sayısında artış gözlendi.


Zeynep Demirçay, Oya Gürbüz, Raheleh Khaliazar. Terbinafin ve itrakonazolün onikomikoz tedavisinde uzun süreli izlem sonuçları. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2001; 35(2): 125-129
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale