E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Treatment of tuberous sclerosis facial angiofibromas with erbiumyttrium aluminium garnet laser and topical sirolimus 0.25% [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 19-21 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.13845

Treatment of tuberous sclerosis facial angiofibromas with erbiumyttrium aluminium garnet laser and topical sirolimus 0.25%

Ayşenur Botsalı1, Ercan Çalışkan1, Kadir Küçük1, İrfan Gahramanov1, Cansel Köse Özkan2
1University of Health Sciences Turkey, Gülhane Training and Research Hospital, Clinic of Dermatology, Ankara, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Gülhane School of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Technology, Ankara Turkey

Although the efficacy of topical sirolimus for facial angiofibromas of tuberosclerosis is now appreciated, drug-induced irrritation complicates the use of the concentration recommended in the literature as 1%. Adjuvant vascular or ablative laser applications may be preferred in adult patients for a variety of purposes, such as treatment of large lesions that tend to be resistant to topical treatment, reduction of topical product concentration and rapid response generation. Herein, we aimed to share the 2-year follow up result of a tuberoussclerosis case where angiofibromas were observed on the chin, malar regions and nose. We combined the full-field erbium-yttrium aluminium garnet laser application with topical sirolimus 0.25% cream on the second month of treatment.

Keywords: Erbium-YAG laser, sirolimus, mTOR inhibitor, angiofibroma

Tüberoskleroz yüz anjiyofibromlarının erbium-itriyum alüminyum garnet lazer ve topikal sirolimus %0,25 ile tedavisi

Ayşenur Botsalı1, Ercan Çalışkan1, Kadir Küçük1, İrfan Gahramanov1, Cansel Köse Özkan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Tüberosklerozun yüz yerleşimli anjiyofibromlarında topikal sirolimusun etkinliği artık iyi bilinmekle birlikte ilaca bağlı irritasyon literatürde önerilen %1 konsantrasyonun kullanımını zorlaştırmaktadır. Adjüvan vasküler veya ablatif lazer uygulamaları, topikal tedaviye dirençli olma eğilimi gösteren büyük lezyonların tedavisi, kullanılan topikal ürün derişiminin azaltılması ve hızlı yanıt eldesi gibi çeşitli amaçlar için erişkin hastalarda tercih edilebilir. Biz burada çene, burun, malar bölgelerde yaygın yerleşimli anjiyofibroma lezyonları izlenen bir tüberoskleroz olgumuzun 2 yıllık takip sonucunu paylaşmayı amaçladık. Bu olgunun yönetiminde tüm-saha erbium-itriyum alüminyum garnet lazer uygulamasını, tedavi sonrası ikinci ayda %0,25 dozda topikal sirolimus kullanımı ile kombine ettik.

Anahtar Kelimeler: Erbium-YAG lazer, sirolimus, mTOR inhibitörü, anjiyofibrom

Ayşenur Botsalı, Ercan Çalışkan, Kadir Küçük, İrfan Gahramanov, Cansel Köse Özkan. Treatment of tuberous sclerosis facial angiofibromas with erbiumyttrium aluminium garnet laser and topical sirolimus 0.25%. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2020; 54(1): 19-21

Corresponding Author: Ayşenur Botsalı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale