E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Terra-firma forme dermatosis: Report of three cases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(4): 150-153 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2019.14237

Terra-firma forme dermatosis: Report of three cases

Tasleem Arif
Ellahi Medicare Clinic, Srinagar, Kashmir, India.

Terra-firma forme dermatosis (TFFD), also known as Duncan’s dirty dermatosis, is characterized by “dirt-like” brown-grey cutaneous patches and plaques. Abnormal and delayed keratinization has been implicated in its pathogenesis. The disorder is not well known by dermatologists even though affected patients present with typical dirt-like lesions. TFFD can be easily diagnosed and treated with 70% isopropyl alcohol. It is important to recognize this benign dermatologic entity because it can be easily confused with many other dermatological conditions. Hence, in order to avoid unnecessary referrals, laboratory investigations, skin biopsies, and medications, a trial of wiping the skin lesion with 70% isopropyl alcohol pads is suggested whenever the diagnosis of TFFD is considered. In this article, the author is reporting three new cases of TFFD.

Keywords: Delayed keratinization, Duncan’s dirty dermatosis, Terra-firma forme dermatosis, 70% isopropyl alcohol

Terra-firma forme dermatoz: Üç olgu bildirimi

Tasleem Arif
Ellahi Medicare Clinic, Srinagar, Kashmir, India

Duncan’ın kirli dermatozu olarak da bilinen Terra-firma forme dermatoz (TFFD), kir benzeri kahverengi gri renkli plaklar ile karakterize bir klinik tablodur. Anormal ve gecikmiş keratinizasyon patogenezinde rol oynar. Hastalıkta, tipik kir benzeri lezyonlar olsada, ayırıcı tanıda zorlanılabilir. TFFD’nin, %70 izopropil alkol ile silinerek giderilmesi tanı almasını ve tedavisini sağlar. Bu benign dermatozun tanınması, gereksiz hastane başvurularının, laboratuvar araştırmaları, deri biyopsileri ve ilaç tedavilerinin önüne geçilmesi için önemlidir. Bu yazıda yazar üç yeni TFFD olgusu bildirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gecikmiş keratinizasyon, Duncan’ın kirli dermatozu, Terra-firma forme dermatozis, %70 izopropil alkol

Tasleem Arif. Terra-firma forme dermatosis: Report of three cases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2019; 53(4): 150-153

Corresponding Author: Tasleem Arif, India
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale