E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Psychiatric Adverse Effects of Dermatological Drugs [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 52-54 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s52

Psychiatric Adverse Effects of Dermatological Drugs

Mine Özmen, Alptekin Çetin

Dermatological drugs, mostly corticosteroids and isotretinoin, cause different psychiatric adverse effects. During steroid therapy, a wide range of psychiatric conditions, from minor clinical symptoms like insomnia and anxiety to serious psychiatric syndromes like psychosis and delirium might be seen. In medical literature, a causal connection is usually suggested between “isotretinoin”, which is used for treatment of acne vulgaris and depression and suicide attempts. However, there are no statistically significant double-blind randomized studies that support this connection. Clinicians must know patient’s psychiatric history before using any dermatological treatment known as causing psychiatric adverse effects, and psychiatric consultation should be established whenever necessary.

Keywords: Dermatological drugs, psychiatry, isotretinoin, corticosteroidss

Dermatolojik İlaçların Psikiyatrik Yan Etkileri

Mine Özmen, Alptekin Çetin
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kortikosteroidler ve isotretinoin başta olmak üzere dermatolojik tedavide kullanılan ilaçların farklı psikiyatrik yan etkileri bulunmaktadır. Steroid kullanımı esnasında uykusuzluk, anksiyete gibi görece basit semptomlardan psikoz ve deliryum gibi daha ciddi psikiyatrik sorunlara kadar değişebilen farklı klinik tablolar gözlenebilir. Akne vulgaris tedavisinde kullanılan isotretinoin, literatürde sıklıkla depresyon ve intihar girişimlerinin nedeni olarak öne sürülmüştür. Ancak bu ilişki açısından istatistiksel olarak anlamlı bulgular içeren çift kör randomize bir çalışma bulunmamaktadır. Psikiyatrik yan etkiye neden olabilecek dermatolojik ilaçların kullanımı öncesinde hastanın psikiyatrik öyküsü alınmalı, tedavi sürecinde gerektiğinde psikiyatrik konsültasyon istenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Dermatolojik ilaçlar, psikiyatri, isotretinoin, kortikosteroidler

Mine Özmen, Alptekin Çetin. Psychiatric Adverse Effects of Dermatological Drugs. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 52-54

Corresponding Author: Mine Özmen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale