E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 25-28

Melazma tedavisinde topik %20 azelaik asit-%0.25 tretinoin kombinasyonu, %20 azelaik asit, %0.25 tretinoin, %4 hidrokinon ve spf15 güneşten koruyucu uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması

Rana Anadolu1, Emel Çalıkoğlu1, Ümit Türsen1, Erbak Gürgey1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Melazma, yüzde UV ile sık sık karşı karşıya kalınan bölgelerde ve nadiren ön kolda görülen simetrik hiperpigmente maküller ile karakterize bir dermatozdur. Araştırmamızda melazma tedavisinde topik %20 azelaik asit + %0.25 terinoin kombinasyonu, %20 azelaik asit, %0,25 tretinoin, %4 hidrokinon, %20 azelaik asit, %0,25 koruyucu kullanan grupların etkinlikleri birbirleri ile karşılaştırıldı. Topik %4 hidrokinon, %20 azelaik asit, %0.25 tretinoin ve %20 azelaik asit+%0.25 tretinoin uygulanan gruplar arasında tedavi öncesi ve tedavi sonrasında lezyon genişlik oranları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). öte yandan tedavi öncesi ve tedavi sonrasında pigmentasyon skorları incelendiğinde arasındaki fark %20 azelaik asit , %0.25 tretinoin ve %20 azelaik asit+%0.25 tretinoin grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken (p>0.05) , bu üç grubun da %4 hidrokinon ile karşılaştırıldığında pigmentasyon skorundaki gerilemede istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha etkin oldukları gözlendi (p<0.01). Araştırmamızda azelaik asit ve tretinoin kombinasyonunun , melazma tedavisinde bu tedavi ajanlarının tek başına kullanımlarına göre bir üstünlük sağlamadığı görüldü. Araştırmamızda, topik %20 azelaik asit, %0.25 tretinoin ve %20 azelaik asit+%0.25 tretinoin %4 hidrokinon ile karşılaştırıldığında lezyon genişliği açısından eşit, pigmentasyon skoru gerilemesi açısından ise uzun süreli izlemde daha etkin oldukları sonucuna varıldı.


Rana Anadolu, Emel Çalıkoğlu, Ümit Türsen, Erbak Gürgey. Melazma tedavisinde topik %20 azelaik asit-%0.25 tretinoin kombinasyonu, %20 azelaik asit, %0.25 tretinoin, %4 hidrokinon ve spf15 güneşten koruyucu uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 25-28
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale