E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Molluscum contagiosum eruption in an adult patient using fingolimod and review of the literature [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(4): 163-166 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2023.21447

Molluscum contagiosum eruption in an adult patient using fingolimod and review of the literature

Sibel Yavuz1, Selami Aykut Temiz1, Recep Dursun1, Ali Ulvi Uca2, Fahriye Kılınç3
1Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Türkiye
3Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty, Department of Pathology, Konya, Türkiye

Molluscum contagiosum is a self-limiting viral eruption characterized by umbilical papules on the skin. Extensive, chronic, and larger lesions may occur in case of immunodeficiency. Fingolimod therapy used for the treatment of multiple sclerosis (MS) can also lead to immunosuppression and promote the development of molluscum contagiosum and other opportunistic infections. In this article, we discuss a case of extensive long-term molluscum contagiosum infection in the face of an adult patient treated for MS with fingolimod (after the discontinuation of which Molluscum contagiosum regressed), as well as similar cases from the literature.

Keywords: Molluscum contagiosum, fingolimod, immunosuppression

Fingolimod kullanan erişkin bir hastada ortaya çıkan molluskum kontagiosum erüpsiyonu ve literatürün incelenmesi

Sibel Yavuz1, Selami Aykut Temiz1, Recep Dursun1, Ali Ulvi Uca2, Fahriye Kılınç3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya

Molluskum kontagiosum, deride papüllerle seyreden, kendini sınırlayan bir viral erüpsiyondur. İmmün yetmezlik durumlarında yaygın, kronik seyirli ve büyük lezyonlar şeklinde seyredebilmektedir. Multiple skleroz (MS) tedavisinde kullanılan fingolimod da immünosüpresyona yol açarak molluskum kontagiosum ve diğer fırsatçı enfeksiyonlara zemin hazırlayabilmektedir. Bu yazımızda MS nedeniyle fingolimod kullanan erişkin olguda yüzünde yaygın, uzun süredir olan, ilacın kesilmesiyle gerileyen molluskum kontagiosum enfeksiyonu olan olgumuzu ve literatürdeki sunulmuş benzer hastaları irdeleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Molluskum kontagiosum, fingolimod, immünosüpresyon

Sibel Yavuz, Selami Aykut Temiz, Recep Dursun, Ali Ulvi Uca, Fahriye Kılınç. Molluscum contagiosum eruption in an adult patient using fingolimod and review of the literature. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2023; 57(4): 163-166

Corresponding Author: Sibel Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale