E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Psychoneuroimmunology and Multifactorial Psychodermatological Diseases [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 10-15 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s10

Psychoneuroimmunology and Multifactorial Psychodermatological Diseases

İlknur Kıvanç Altunay

Psychoneuroimmunology is a new discipline which searches dynamic relationship between mind, neuroendocrin system and immune system that is organized via neuropeptides and hormones. It aims to investigate and explain how mental and psychic factors affect immune system and ultimately general health. The skin is an organ which has a critical immune function, and also has cell populations to respond to both intrinsic and extrinsic stressors in a coordinated manner. Psychic stress creates an array of complex events involving the brain, nervous system and immune system in cutaneous diseases in which immun system cells and their functions are affected. It has been aimed to review how psychic stress influences the skin and which systems are driven and also which main dermatologic diseases are involved in this context.

Keywords: Psychoneuroimmunology, psychosomatic diseases, psoriasis, vitiligo, alopecia areata

Psikonöroimmünoloji ve Multifaktöryel Psikodermatolojik Hastalıklar

İlknur Kıvanç Altunay
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İstanbul, Türkiye

Psikonöroimmünoloji beyin, nöro-endokrin sistem ve immün sistem arasında nöropeptitler ve hormonlar aracılığıyla kurulan dinamik ilişkileri araştıran yeni bir çalışma disiplinidir. Mental ve psiflik faktörlerin immün sistemi ve sonuçta genel sağlığı ne şekilde etkilediğini açıklamayı hedeşemektedir. Deri immün işlevlerin yürütülmesinde kritik bir role sahip bir organdır; iç ve dış stresörlere yanıt veren ve birbiriyle son derece uyumlu çalışan hücre topluluklarını içermektedir. Derideki immün sistem hücrelerinin ve işlevlerinin etkilenmesiyle ortaya çıkan hastalıklarda psiflik stres beyin, sinir sistemi ve endokrin sistemi de kapsayan karmaşık olaylar örüntüsü yaratmakta, hastalığın ortaya çıkışı, seyri ve tedaviye yanıtını ödemli ölçüde etkilemektedir. Bu makalede psikojen faktörlerin deriyi nasıl etkilediği ve hangi sistemleri harekete geçirdiği ve psiflik stresin etkilediği belli başlı dermatolojik hastalıkların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Psikonöroimmünoloji, psikosomatik hastalıklar, psoriasis, vitiligo, alopesya areata

İlknur Kıvanç Altunay. Psychoneuroimmunology and Multifactorial Psychodermatological Diseases. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(1): 10-15

Corresponding Author: İlknur Kıvanç Altunay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale