E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sulphasalazine Induced Hypersensitivity Syndrome [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 123-125 | DOI: 10.4274/turkderm.22590

Sulphasalazine Induced Hypersensitivity Syndrome

Seçil Saral, Bengü Nisa Akay, Hatice Şanlı
Ankara University, Medical Faculty, Dermatology Department

Drug-induced hypersensitivity syndrome (DIHS) is one of the most dangerous drug reactions. Mortality and morbidity is increased by consequent systemic organ involvement. Maculopapular eruptions are the most common lesions accompanying DIHS, however, the morphology of skin lesions may vary. The most common cause of DIHS is the use of aromatic anticonvulsant drugs. However, one must not forget that other drugs may also cause DIHS. Early recognition of the condition is the most important step in the treatment. Herein, we present a case of DIHS triggered by sulphasalazine and associated with pustular eruption and maculopapular eruption.

Keywords: Hypersensitivity, HHV-6, sulphasalazine, hepatitis

Sulfasalazin İle Tetiklenen İlaçla İlişkili Hipersensitivite Sendromu

Seçil Saral, Bengü Nisa Akay, Hatice Şanlı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilimdalı

İlaçla ilişkili hipersensitivite sendromu (İİHS), ilaç reaksiyonları arasında en tehlikelilerinden biridir. Sistemik organ tutulumları bu reaksiyonun mortalite ve morbiditesini arttırmaktadır. Lezyonlar en sık makülopapüler döküntü şeklinde ortaya çıkmakla birlikte, lezyon morfolojisi farklılık gösterebilir. Çoğunlukla aromatik antikonvulzanlarla ortaya çıkar. Ancak başka ilaçların da bu ilaç reaksiyonu patogenezinde rol oynayabileceği unutulmamalıdır. Erken tanı tedavide en önemli basamaktır. Burada sulfasalazin ile tetiklenen ve klinik olarak makülopapüler döküntüye eşlik eden püstüler lezyonlarla prezente olan bir İİHS olgusu sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Hipersensitivite, HHV-6, sulfasalazin, hepatit

Seçil Saral, Bengü Nisa Akay, Hatice Şanlı. Sulphasalazine Induced Hypersensitivity Syndrome. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2013; 47(2): 123-125

Corresponding Author: Seçil Saral, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale