E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
The effect of narrowband UVB phototherapy on the expression of bcl-2 and p53: A preliminary study [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 23-26

The effect of narrowband UVB phototherapy on the expression of bcl-2 and p53: A preliminary study

Nilsel İlter1, Ayşe Dursun2, Esra Adışen1, Özlem Erdem1, Mehmet Ali Gürer1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey

BACKGROUND: Carcinogenicity of ultraviolet B (UVB) therapy is driving attention increasingly. Numerous genes that regulates apopitosis have been identified, among them p53 and bcl-2 are well defined. In this study, we aimed to document the impact of the increasing cumulative doses on p53 and bcl-2 expression in order to define a relationship between narrowband UVB and carcinogenesis.
METHODS: 42 patients receiving narrowband UVB treatment for various primary cutaneous disorders were enrolled in the study. Avidin-biotin-peroxidase method was used for the immunohistochemical evaluation. Nuclear staining for p53 and cytoplasmic staining for bcl-2 were evaluated as positive.
RESULTS: No correlation was found between the cumulative doses of NB-UVB and p53 expression. The statistical analysis between the cumulative doses of NB-UVB and bcl-2 expression showed a weak correlation and this was not statistically significant.
CONCLUSIONS: High cumulative UVB doses could be neccessary to induce p53 and bcl-2 expression detectable by immunohistochemical staining and perhaps repetetive exposure to UVB is a better model for cutaneous photocarcinogenesis.

Keywords: Narrowband UVB, bcl-2, p53

Darbant UVB Fototerapinin Bcl-2 ve P53 Ekspresyonlarına Etkisi: Pilot Çalışma

Nilsel İlter1, Ayşe Dursun2, Esra Adışen1, Özlem Erdem1, Mehmet Ali Gürer1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Ultraviyole B (UVB)'nin karsinojenik etkisi giderek daha çok ilgi çekmektedir. Apopitozisi regüle eden genler içinde en önemlileri p53 ve bcl-2'dir. Biz bu çalışmada, UVB ve kutanöz fotokarsinogenez arasındaki olası ilişkiyi tespit edebilmek için kümülatif UVB dozlarının p53 ve bcl-2 ekspresyonlarına etkisini araştırdık.
Çalışma grubunu çeşitli primer kutanöz hastalıklar için darbant-UVB fototerapisi alan 42 hasta oluşturdu. İmmünohistokimyasal değerlendirme için Avidin-biyotin-peroksidaz metodu kullanıldı. p53 için nükleer boyanma ve bcl-2 için ise sitoplazmik boyanma esas alındı.
Kümülatif darbant-UVB dozlarıyla p53 ekspresyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Kümülatif darbant UVB dozlarıyla ile bcl-2 ekspresyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı olmayan zayıf bir korelasyon tespit edildi.
Biz bu sonuçlarla, p53 ve bcl-2 gen ekspresyonlarının immünohistokimyasal olarak tespit edilmesi için daha yüksek kümülatif dozların gerekli olduğunu ya da tekrarlayan UVB dozlarının kutanöz karsinogenezisi değerlendirmede daha iyi bir model oluşturabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: UVB, bcl-2, p53

Nilsel İlter, Ayşe Dursun, Esra Adışen, Özlem Erdem, Mehmet Ali Gürer. The effect of narrowband UVB phototherapy on the expression of bcl-2 and p53: A preliminary study. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2006; 40(1): 23-26

Corresponding Author: Nilsel İlter, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale