E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 211-215

Üremik kaşıntı

Ahmet Akar1, Ali Rıza Gür1
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Kaşıntı, kronik böbrek yetmezliğinin en rahatsız edici semptomlarından biridir. Hemodiyalize giren olguların %60-90' ında bulunur. Olası pek çok faktör suçlanmış olmasına rağmen fizyopatolojisi tam olarak anlaşılmamıştır. Değişik tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak bu tedavi yöntemlerinin hiçbiri tam olarak etkili değildir. Bu makalede üremik kaşıntının patogenezi ve değişik tedavi yöntemleri gözden geçirilmiştir.


Ahmet Akar, Ali Rıza Gür. Üremik kaşıntı. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(4): 211-215
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale