E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Photo(chemo)therapy in Psoriasis [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 91-96 | DOI: 10.4274/turkderm.44.s91

Photo(chemo)therapy in Psoriasis

Hatice Şanlı, Bengü Nisa Akay
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Phototherapy remains an essential treatment option for patients with moderate to severe psoriasis. Various spectra of the UV-B and UV-A wavelenghts are used for the treatment of psoriasis vulgaris. Photochemotherapy combines initial topical or systemic administration of a photosensitizer with the subsequent exposure to light of the corresponding wavelength, generally UVA light (320-400 nm). Photochemotherapy and narrow band UVB can be used as treatments either as monotherapy or combination with other agents,to effectively treat moderate or severe psoriasis.

Keywords: Psoriasis, photo(chemo)therapy, PUVA, UVB

Psoriasisde Foto(kemo)terapi

Hatice Şanlı, Bengü Nisa Akay
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara

Fototerapi orta-şiddetli psoriaziste önemli tedavi seçeneklerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Psoriasis vulgaris tedavisinde UV-B ve UV-A’nın değişik spektrumdaki dalga boyları kullanılır. Fotokemoterapi, topikal veya sistemik olarak verilen fotoduyarlandırıcıları takiben 320-400 nm arasındaki dalga boylarındaki UV-A ışığını kombine eder. Fotokemoterapi ve dar bant UV-B, orta-şiddetli psoriazis tedavisinde monoterapi olarak veya diğer tedavi ajanlarıyla kombine olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, foto(kemo)terapi PUVA, UVB

Hatice Şanlı, Bengü Nisa Akay. Photo(chemo)therapy in Psoriasis. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2010; 44(2): 91-96

Corresponding Author: Hatice Şanlı
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale