E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Sun protection behaviors and its affecting factors in parents of kindergarteners [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 178-183 | DOI: 10.4274/turkderm.galenos.2021.25428

Sun protection behaviors and its affecting factors in parents of kindergarteners

Adem Sümen1, Selma Öncel2
1Akdeniz University, Kumluca Faculty of Health Sciences, Department of Public Health Nursing, Antalya, Turkey
2Akdeniz University Faculty of Nursing, Department of Public Health Nursing, Antalya, Turkey

Background and Design: Sunlight exposure during childhood is one of the main risk factors for skin cancer in adulthood. Therefore, one primary strategy to prevent skin cancer is to protect children from ultraviolet (UV) light. This study aimed to assess the risk level, perceptions, and knowledge level of skin cancer and the associated factors in parents of kindergarteners, as well as determine sun protection behaviors for both parents and their children.
Materials and Methods: This was designed as a cross-sectional study, and data were collected from the parents of children at 10 kindergartens associated with the District National Education Directorate. Parents of 1,147 students participated in the study.
Results: The Skin Cancer and Sun Knowledge Scale mean score of parents was 13.01±3.43 (range: 0-25) and the Sun Protection Behavior Scale mean score was 25.46±5.73 (range: 8-40). The sun protection behaviors that were least preferred by parents for their children were protective clothes (37.3%) and sun protection products (29.0%). The most common protection behaviors of parents involved making their child wear a hat (25.2%) and stay in the shade (22.0%). Sun protection behaviors of children were affected by the child’s age, gender, skin type, time spent in sunlight during summer, formation of sunburn during the last year, having a medical examination for skin, and skin cancer risk perception (p<0.05).
Conclusion: The parents’ knowledge about skin cancer and sun protection as well as sun protection for themselves and their children was moderate. Behaviors of parents are very important to decrease the exposure of children to UV light and reduce skin cancer incidence. Thus, improving parental behaviors is an important strategy.

Keywords: Skin neoplasms, sun protection factor, preschool, child, parents

Anaokulunda çocuğu olan ebeveynlerin güneşten korunma davranışları ve bunları etkileyen faktörler

Adem Sümen1, Selma Öncel2
1Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

Amaç: Çocukluk çağında güneş ışığına maruziyeti, yetişkinlikte deri kanseri için ana risk faktörlerinden biridir. Bu yüzden deri kanserlerini önleme kampanyalarının ana hedeflerinden biri çocukları ultraviyole (UV) ışınlarından korumaktır. Bu çalışma, anaokulunda çocuğu olan ebeveynlerin deri kanseri ile ilgili risk düzeylerini, algılarını, bilgi düzeylerini ortaya çıkarmak ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca hem kendileri hem çocukları için uyguladıkları güneşten korunma davranışlarının belirlenmesi hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 10 anaokulundaki çocukların ebeveynleri ile yürütülmüştür. Araştırmaya 1.147 öğrencinin ebeveyni katılmıştır.
Bulgular: Ebeveynlerin Deri Kanseri ve Güneş Bilgi Ölçeği puan ortalaması 13,01±3,43, Güneşten Korunma Davranış Ölçeği puan ortalaması ise 25,46±5,73 olarak bulunmuştur. Güneşten Korunma Davranış Ölçeği alt boyutları incelendiğinde; ebeveynlerin güneşten kaçınma puan ortalamasının 12,52±1,95, güneşten koruyucu ürün kullanma puan ortalamasının 7,97±4,02 ve şapka kullanma puan ortalamasının 4,95±2,58 olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin çocukları için en az uyguladıkları güneşten korunma davranışı giysilerle (%37,3) ve güneş koruyucu ürünlerle korumadır (%29,0). En sık uyguladıkları koruma davranışı ise çocuklarının şapka takmalarını (%25,2) ve gölgede durmalarını (%22,0) sağlamalarıdır. Ebeveynlerin çocuklarını güneşten koruma davranışlarını çocuğunun yaşı, cinsiyeti, deri tipi, yaz mevsiminde açık alanda zaman geçirmesi, son bir yılda güneş yanığı oluşması, deri muayenesi yapması ve deri kanseri riski algısı düzeyinin etkilediği saptanmıştır (p<0,05).
Sonuç: Ebeveynlerin deri kanseri ve güneşten korunma ile ilgili bilgi düzeyleri, kendilerine ve çocuklarına yönelik güneşten korunma davranışları orta düzeydedir. Deri kanseri insidansının azaltılmasında, çocuklarda UV ışığa maruz kalmayı azaltmak için güneşten korunmada ebeveyn davranışları çok önemli olup, doğru tutum ve davranışları artırmak önemli bir strateji olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Deri neoplazmları, güneş koruyucu faktör, okul öncesi, çocuk, ebeveyn

Adem Sümen, Selma Öncel. Sun protection behaviors and its affecting factors in parents of kindergarteners. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2021; 55(4): 178-183

Corresponding Author: Adem Sümen, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale