E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 33-36

Psikosomatik dermatozlu çocuklarda depresyon varlığının araştırılması

Esra Saygın Arpağ1, Müjen İlnem2, Adem Köşlü1
1S.B Şişli Etfal Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği
2S.B Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Psikiyatri Kliniği

Psikomatik dermatozlardan olan alopesi areata, psoriazisve atopik dermatit ile depresyonvarlığının ilişkisi, bu dermatozlara sahip 6-12 yaş grubu41 çocukta incelendi, aynı özelliklere sahip ancak herhangi bir dermatozu olmayan çocuklarla karşılaştırıldı. Depresif belirtilerin anlamlı ölçüde psikosomatik dermatozlara eşlik ettiği görüldü. Bu durum major depresyon göstergelerinden çok, muhtemel bir posttravmatik stres bozukluğu maskelenmişolması ya da distimik göstergelerinden çok, muhtemelbir postravmatik stres bozukluğu, depresyonun maskelenmiş olması yada distimik bozukluk düzeyinde karşımıza çıktı. Yüksek anksiete düzeylerinin de aynı paralellikte dermatozlara eşlik ettiği saptandı. Psikomatik dermatozun türü, depresif belirti varlığı açısından farklılık göstermedi. Depresif belirtilerin dermatoza sebep mi, sonuç mu olduğu kesinlik kazanmadı.


Esra Saygın Arpağ, Müjen İlnem, Adem Köşlü. Psikosomatik dermatozlu çocuklarda depresyon varlığının araştırılması. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 33-36
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale