E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Laser Epilation [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 10-14 | DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.03

Laser Epilation

Gonca Elçin
Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Dermatology, Ankara, Turkey

Today removal of unwanted hair is the leading cosmetic procedure requested by our patients. Thus, laser hair removal is the fastest growing and evolving area in cosmetic dermatology. The aim of this review is to remind the reader the properties that belong to the hair follicle and that belong to the laser beam which enable the laser hair removal, and to pass along the information about basic physical principles of laser tissue interaction and various laser systems used in laser hair removal. Proper patient selection, preoperative and postoperative care, principles of laser safety, postoperative complications will also be discussed.

Keywords: Laser hair removal, hair follicle, electromagnetic spectrum, chromophore

Lazer Epilasyon

Gonca Elçin
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Günümüzde istenmeyen kılların uzaklaştırılması hastalarımızın en sık talep ettikleri kozmetik girişimdir. Bu durum lazer epilasyonun kozmetik dermatolojide en hızlı büyüyen ve gelişen alan olması sonucunu doğurmaktadır. Bu derlemenin amacı okuyucuya lazer epilasyonu mümkün kılan kıl folikülüne ait özellikleri ve lazer ışığına ait özellikleri hatırlatmak, lazer doku etkileşimine ait temel fizik prensipleri ve lazer epilasyonda kullanılan farklı lazer sistemlerine ait bilgileri aktarmaktır. Lazer epilasyonu günlük dermatoloji pratiğinde kullanırken sıklıkla ihtiyaç duyduğumuz uygun hasta seçimi, uygulama öncesi ve sonrası yapılacaklar, lazer güvenliği prensipleri, lazer epilasyon sonrası gelişen komplikasyonlar da gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Lazer epilasyon, kıl folikülü, elektromanyetik spektrum, kromofor

Gonca Elçin. Laser Epilation. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2012; 46(1): 10-14

Corresponding Author: Gonca Elçin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale