E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 50-52

Meme dışı paget hastalığı

Zekayi Kutlubay1, Server Serdaroğlu1, Agop Kotogyan1
İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı

Meme Dışı Paget Hastalığı (MDPH) genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan nadir bir kutanöz karsinomdur. Anogenital bölgede oluşan MDPH altta yatan bir adenokarsinom ile ilişkil olabilir. Altta yatan karsinom apokrin ya da ekrin ter bezi orjinli olabilirveyarektum yada ürogenital sistemden kaynaklanabilir. Lezyon submukozal kalınlaşma gösteren kırmızı, krutlu, keskin sınırlı bir alan şeklindedir. Deri lezyonları ilk olarak 11 yıl önce sağ labium majusta ortaya çıkan ve daha sonra genito-femoral bölgeye yayılan 64 yaşındaki bir kadın hasta sunuyoruz.


Zekayi Kutlubay, Server Serdaroğlu, Agop Kotogyan. Meme dışı paget hastalığı. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 1999; 33(1): 50-52
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale