E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Psoriasis, Introduction, General Information, Epidemiology [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 15-17

Psoriasis, Introduction, General Information, Epidemiology

Mehmet Ali Gürer, Esra Adışen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey

Psoriasis is a chronic inflammatory skin disorder affecting 1-3% of the population and psoriatic patients constitute 6-8% of the attendants of outpatient dermatology polyclinics. Though it is a common disease with well known clinical features, current studies have focused on the pathogenesis and the treatment of the disease while little research has focused on epidemiologic characteristics of the disease. The etiopathogenesis of psoriasis is related with immunologic, autoimmune, and genetic factors. Currently psoriasis has been considered as a disease spectrum or a systemic disease and there is a growing body of research on the pathogenesis, associating disorders and treatment of the disease.

Keywords: Psoriasis, epidemiology, general information

Psoriasis, Genel Bilgiler, Epidemiyoloji

Mehmet Ali Gürer, Esra Adışen
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Psoriasis genel populasyonda %1-3 oranında görülen kronik inflamatuvar hastalıktır. Dermatoloji polikliniklerine başvuran hastaların %6-8’ini psoriasisli hastalar oluşturmaktadır. Hastalığın yaygınlığına ve iyi bilinen klinik özelliklerine rağmen çalışmalar patogenezi ve tedavisi üzerinde yoğunlaşmıştır, epidemiyoloji konusunda veri daha azdır. Hastalığın etyopatogenezinde immünolojik, otoimmün ve genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Son yıllarda psoriasis bir hastalık spektrumu veya sistemik bir hastalık olarak tanımlanmaya başlanmıştır ve hastalığın patogenezi, eşlik eden bozukluklar ve tedavileri üzerine yapılan araştırma sayısı giderek artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, epidemiyoloji, genel bilgiler

Mehmet Ali Gürer, Esra Adışen. Psoriasis, Introduction, General Information, Epidemiology. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2008; 42(2): 15-17

Corresponding Author: Mehmet Ali Gürer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale