E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 183-187

Antikonvulsanlar ile oluşan kutanöz ilaç reaksiyonları

Yasemin Balsever Kural1
Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Antikonvulsanlara karşı oluşan kutanöz ilaç reaksiyonları (AİR) göreceli olarak nadirdir, ancak epiepsi ve ruh hastalıklarının tedavisinde sıklıkla kullanıldığından önem taşımaktadır. Bu reaksiyonlar idiosenkrazikdir ve bildiriminde, sınıflandırmasında uzlaşma yoktur. En yaygın görülen erüpsiyonlar ekzentamatöz (morbiliform) reaksiyonlardır. Çoğu AİR hafiftir fakat şiddetli hatta yaşamı tehdit edici reaksiyonlar (Stevens-Johnson sendromu SJS), toksik epidermal nekrolizis (TEN), antikonvülson hipersensitivite sendromu) ortaya çıkabilmektedir. AİR suçlanan ilacın kesilmesi, destekleyici ve reaksiyonu durdurucu uygun tedavinin verilmesi ile genellikle geriler.


Yasemin Balsever Kural. Antikonvulsanlar ile oluşan kutanöz ilaç reaksiyonları. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 183-187
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale