E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
[Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 168-173

Keloidlerde kriyoterapi ile elde edilen sonuçlar

Emine Derviş1, Esra Varnalı1, Aynur Karaoğlu1, Lütfiye Ersoy1
Haseki Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği

Keloid tedavisinde sonuçlar çok da başarılı olmayan çeşitli metodlar kullanılmaktadır. Bunlar arasında cerrahi işlemlere göre daha az skar bırakan kriyoterapi minimal zararla oldukça iyi kozmetik sonuç alınabilen bir yöntem olarak tercih edilmektedir. 12.96-12.98 tarihleri arasında kliniğimize başvuran 13' ü kadın, 19' u erkek; 29' u keloidli 3' ü hipertrofik skarlı toplam 32 hastada kriyoterapi uyguladık. Tedavi bitiminde akne vulgarise bağlı keloidlerde sadece zayıf cevap alınabildi. 3 hipertrofik skarlı olgunun 2'si (%66,6) tam iyileşme gösterdi. Sonuçta keloidlerde hiçbir tedavi yönteminin tek başına çok iyi sonuç sağlamadığı düşünülürse; yan etkileriyle pek karşılaşılmayan kriyoterapinin özellikle küçük çaplı keloidlerde tercih edilebilecek bir tedavi yöntemi olduğu söylenebilir.


Emine Derviş, Esra Varnalı, Aynur Karaoğlu, Lütfiye Ersoy. Keloidlerde kriyoterapi ile elde edilen sonuçlar. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2000; 34(3): 168-173
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale