E-ISSN 2651-5164 / Print-ISSN 2717-6398
Oral Health and its Etiological Role in Behcet’s Disease [Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol]
Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 39-41

Oral Health and its Etiological Role in Behcet’s Disease

Gonca Mumcu1, Tülin Ergun2
1
2

The etiological role of microbial factors has been hypothesized by Dr. Hulusi Behçet while he first described the entitiy. Although mechanisms of disease have not been clarified so far, significant data regarding the importance of microbial factors has been obtained. This data is concentrated mainly on oral health, oral flora elements and Streptococci. Accordingly, the role of oral health and microbial factors in the aetiology of the disease will be discussed in the first part of this review. Then, oral health care related topics will be highlighted for clinicians who treat and follow patients with Behcet’s disease.

Keywords: Oral health, Behcet disease, oral ulcer, oral hygiene, oral flora

Behçet Hastalığında Oral Sağlık ve Hastalığın Gelişimindeki Yeri

Gonca Mumcu1, Tülin Ergun2
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Mikrobial faktörlerin Behçet hastalığının etyolojisinde rol oynayabileceği hipotezi, ilk olarak, hastalığı tanımladığı dönemde Dr. Hulusi Behçet tarafından ileri sürülmüştür. Hastalığı oluşturan mekanizmaların halen tam olarak aydınlanmamasına karşın son yıllarda mikrobiyal etkenlerin önemini destekleyen çok sayıda veri elde edilmiştir. Bu veriler ağırlıklı olarak oral sağlık, oral flora elemanları ve Streptokoklar konusunda yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, bu derlemenin ilk bölümünde oral sağlık ve mikrobial etkenlerin hastalığın oluşumundaki rolüne değinilecektir. Ardından Behçet hastalarının izlemi ve tedavisi sırasında, oral sağlıkla ilgili olarak klinisyenlerin dikkat etmesi gereken ana başlıklar vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Oral sağlık, Behçet hastalığı, oral ülser, oral hijyen, oral flora

Gonca Mumcu, Tülin Ergun. Oral Health and its Etiological Role in Behcet’s Disease. Turkderm-Turk Arch Dermatol Venereol. 2009; 43(2): 39-41

Corresponding Author: Gonca Mumcu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale